มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓ BARสำหรับ สมาชิกเครือข่ายคุณอำนวย

เรียนทีมงาน KM_KKU ชาวมอดินแดงเครือข่ายคุณอำนวย เพื่อโปรดทราบและให้ข้อคิดเห็นเพื่อ ทีมงานKFC(oP) จะได้รวบรวมส่งไปที่ สคส ครับ

เรียนอาจารย์จิตเจริญ และสมาชิกเครือข่ายคุณอำนวย ทุกท่านครับ

เนื่องจากว่าตอนนี้ระยะเวลาการเตรียมงานค่อนข้างเหลือน้อย   ฝ่าย logistic และ organizer ในงานมีความจำเป็นต้องการรายละเอียดของแต่ละห้องย่อยเพื่อการเตรียมการในรายละเอียด  ซึ่งมีเยอะมาก

ห้องเครือข่ายคุณอำนวยนั้น  ได้ห้องหมายเลข  MR219   (ขนาดจุคน 80 คน หากนั่งแบบโรงหนัง)  
ได้จำนวน 2 sessions  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2549  


session 1   เวลา   09.15-12.00 น.   โดยมีช่วงพักเบรคคั่น 45 นาที (10.15-11.00 น.)
session 2   เวลา   13.00-14.30 น.    

เลยต้องขอรบกวนทางเครือข่ายคุณอำนวยอีกครั้งหนึ่ง นะครับ  ในเรื่องรายละเอียดในหัวข้อตามข้างล่างนี้นะครับ

1. Theme ในห้อง "เครือข่ายคุณอำนวย"  เลือกประเด็นใดขึ้นมาเป็น focal point    และจากจุดเน้นที่ว่านั้น  มีใคร ที่ใดเป็น  best practice บ้างและมา ลปรร. ประสบการณ์จากหน้างานจริงที่ทำไปแล้ว และมีแผนชัดเจนที่จะลงมือทำเร็วนี้ๆ        
2. รูปแบบของการดำเนินรายการแต่ละ session  เป็นอย่างไรบ้าง  และรูปแบบการจัดห้องประชุม เช่น แบบ theater, classroom, sub-groub  กรุณาวางผังคร่าวๆมาด้วยนะครับ  เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเตรียม
3. ตัววิทยากร และผู้ดำเนินรายการนั้น  มีใครบ้าง
4. ในห้องย่อยจะมี LCD 1เครื่อง, Note Book 1 เครื่อง, PC 1 เครื่อง, และไมโครโฟน 4-5 ตัว    หากต้องการอุปกรณ์อื่นเพิ่มแจ้งขอมาก่อนได้ครับ  จะประสานขอทางฝ่าย logistic  ให้อีกทีหนึ่ง  แต่ต้องประสานเนิ่นๆนะครับ


 ทั้งหมดนี้  ต้องขอรบกวนส่งภายใน 29 กันยายน นี้นะครับ    เพราะหากหลังจากนี้  จะถูกกรรมการเตรียมงานพิจารณาจำหน่วยห้องนี้ไปเป็นอย่างอื่นแทนครับ

ด้วยความรักและเคารพ/ธวัช  หมัดเต๊ะ/KM

 เพื่อสะดวกในการรับฟังข้อคิดเห็นขอเรียนเชิญ ทีมงานเครือข่ายคุณอำนวย เสนอ Best Practice ไปที่ JJ ได้ครับ และ รบกวนแจ้งรายชื่อสำหรับทีมงานที่จะเข้าไปช่วยงานในส่วนของ "เครือข่ายคุณอำนวย ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙"

รายละเอียดเดิมที่เคยขึ้นไว้ใน Blog อ่านได้โดย คลิก ที่นี่ครับ

 เบื้องต้นได้ M2M กับ ท่านทวีสิน คนดอย(ปูนแก่งคอย) และ ท่านชายขอบ  ท่านBeeMan พี่เม่ย จะมาร่วมอยู่ที่ห้อง "คุณอำนวย วันที่ ๒ ธันวาคม ๔๙" รบกวนทีมงานคุณอำนวยที่(มีBest Practice ตามนัยแห่งหนังสือท่านธวัช) รายงานตัวด่วยครับทาง B2B หรือ M2M (01-7691646)

JJ