คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน หนทางสู่ "ชุมชนพึ่งตนเอง" : ถอดบทเรียนยามบ่าย

ผู้นำในโบสถ์ ในวันอาทิตย์แกนนำหมู่บ้าน เป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ มาพูดคุยในนามของ "พระเจ้า" ถือโอกาสอันสำคัญ พูดถึงกระบวนการพัฒนาชุมชน ปัญหา ความต้องการ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน ๑ สัปดาห์ มานั่งคุย ปรึกษา หารือกัน

วันนี้ผมมีโอกาสได้ใช้ ชุดกระเหรี่ยง ที่สาวน้อยกระเหรี่ยงชุมชนกลางป่าลึกของอำเภอปางมะผ้า หยิบยื่นให้ด้วยไมตรีจิต คราเมื่อผมไปเยี่ยมชาวบ้าน เก็บข้อมูลวิจัย

วันนี้ที่โบสถ์คริสตจักรแม่ปิง มีคนมากมาย สวมเสื้อผ้าชุดกระเหรี่ยง งามตา ส่วนผู้ชายก็จะมีโทนสีแดงสีเดียว เสื้อของผมสีแดงเลือดหมู ครับใส่แล้ว ผมก็รู้สึกเขินๆ เดินเหินไม่ค่อยมั่นใจนัก 

บรรยากาศในโบสถ์คริสต์ มีผู้คนมากมาย แต่ละคนล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใส  เปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้า เป็นบทเพลงแล้วบทเพลงเล่า

ตื่นเต้นกับสาวกระเหรี่ยงสดใส เธอสวยตามธรรมชาติ ชุดกระเหรี่ยงสีขาว เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ แห่งวัย...

ขึ้นชื่อว่าดอกไม้ ขึ้นที่ไหนก็สวย  ผู้หญิง เปรียบเสมือน "ดอกไม้สวย"

 

ว่าจะเขียนเรื่องชุมชนพึ่งตนเอง เผลอเป็นบันทึกชมหญิงสาวไป...ส่วนประกอบครับ อยากให้เห็นภาพด้วยกัน 

ผู้นำในโบสถ์ ในวันอาทิตย์แกนนำหมู่บ้าน เป็นผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ มาพูดคุยในนามของ "พระเจ้า" ถือโอกาสอันสำคัญ พูดถึงกระบวนการพัฒนาชุมชน ปัญหา ความต้องการ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน ๑ สัปดาห์ มานั่งคุย ปรึกษา หารือกัน

 

ภายใต้ความศรัทธาในพระเจ้า การพัฒนาก็ก่อเกิด "สุนทรียะสนทนา"จึงก่อเกิดด้วยประการทั้งปวง

การเห็นพ้องตามกัน ด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้น ด้วยพระเจ้าทรงอยู่ข้างคนดี หยิบยื่นให้แก่คนที่รักตนเอง รักผู้อื่น บรรยากาศการประชุมจึงราบรื่น น่าสนใจ

"ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้น มองเห็นความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง"

"Honoring and respecting the elders  long in experience,giving weight to their words."

เปรียบเทียบกับทางพุทธศานา กิจกรรมนี้ เปรียบได้ถึง "อปริหานิยธรรม"  ข้อหนึ่งที่ว่าถึง "การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือ กิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของตน) โดยเสมอ"

"Meeting often and regularly ; regulaly conferring on community affairs  and project(Which are to be shouldersd by each person according tohis level)."

"การพร้อมเพรียงกันประชุม" พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจทั้งหลายที่พึงทำร่วมกัน 

"Meeting together,dispersing together and doing together what needs to be done together"

สิ่งที่ผมเห็นและเรียนรู้ องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งที่บ้านแม่ปิง กระเหรี่ยง ก็คงเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกๆ...ก่อนที่จะพัฒนาส่วนอื่นๆ และ "ความดีของปัจเจก"  ตามที่ผมได้เขียนบันทึกมาก่อนหน้านี้แล้ว 

สรุปบันทึก ๒  บันทึกที่เขียนเกี่ยวกับ "ชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่ปิง" ว่าส่วนประกอบ "ชุมชนพึ่งตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง" มีอะไรบ้าง?

 ๑. ความดีของปัจเจก สู่ความดีของสาธารณะ The Harmonious Participant of the Group

๒. นาถกรณธรรม ๑๐ ประการ

๓. อปิรหานิยธรรม ๗ ประการ (นำมาเขียน ๓ ประการ คือ "หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ และ ความพร้อมเพรียงกันประชุม,การรับฟังผู้อาวุโส ถือว่าเป็นสุนทรียสนทนาที่ให้เกียรติกัน)

 


                                      จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

                          ถอดบทเรียนยามบ่าย : วันแดดร้อน

                                       ๑๗ ก.ย. ๔๙

                     บ้านแม่ปิงกระเหรี่ยง ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

                     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยและพัฒนา#วาทกรรมการพัฒนา#กลุ่มชาติพันธุ์#วิถีชีวิต#วิถีชนเผ่า#ชุมชนเข้มแข็ง#ชุมชนพึ่งตนเอง#กระเหรี่ยง#ปกาเกอญอ#goodnews#healthpromotion#สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ#chiangmaiuniversity

หมายเลขบันทึก: 51068, เขียน: 21 Sep 2006 @ 07:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 
ปกากญอมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ น่าเรียนรู้มาก สมัยเรียน ปี1 เคยไปใช้ชีวิตกับชาวปกากญอ ณ บ้านขุนกลาง ที่สะเมิง ครับ ทำให้เราได้เรียนรู้ความเรียบง่าย ปรัชญาชีวิตที่ดี และเอกลักษณ์ของการพอเพียงและการพึ่งตนเองตามวิถีที่เรียบง่าย สุทรียสนทนา หรือ dialouge เสมือน โยนิโสมนสิการ ปัจเจกที่ทรงพลัง ช่วยทำให้ กลุ่มเข้มแข็ง และชุมชนที่มีพลังต่อไปอย่างยั่งยืน กิจกรรมทางศาสนาช่วยเป้นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์แนบแน่น เห็นบรรยากาศแล้วชื่นชม และชื่นใจด้วยครับ

อีกสัปดาห์หน้า ผมก็จะตระเวนไปตามหมู่บ้านกระเหรี่ยงที่จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปเก็บข้อมูลตามโครงการวิจัยที่ผมทำอยู่

งานนี้ได้นอนโฮมสเตย์ ที่พวกเขาได้ทำไว้ มีทริปไปล่องสาละวินด้วยครับ ในครั้งนี้   คิดว่า การสัมผัสวิถีวัฒนธรรมแบบใกล้ชิด ผมจะมีบันทึกดีีๆเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และภูมิปัญญามากขึ้น

ขอบคุณ น้องสุภัทร ชูประดิษฐ์ ต้นกล้าของส่งเสริมสุขภาพ มช. ที่เข้ามาเติมเต็มบันทึกครับ 

POP:)
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 

Good morning krab from Perth krab.

Reading your note in a topic of spritual well-being initiate my path of collecting own goodness from day to day.

Fantastic plan for you next week ...take care with safe trip na krab.

Catch you later. Always,  

สวัสดีตอนเช้า จาก เมืองปาย สู่เมือง Perth 

 ขอบคุณครับ Pop:)

ช่วงนี้ผมต้อง Plan เวลาตัวเองให้ลงตัว งานที่ยังคั่งค้างก็ยังเหลือ อยากเที่ยวก็อยากเที่ยว..

แต่ Trip ที่จะออกอีก สัปดาห์หน้า เป็น ทริปที่ไปเที่ยว และทำงานด้วยครับ ไปเก็บข้อมูลการวิจัย ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ครับ

ไปด้วยกันมั้ยครับ!!! 

pia
IP: xxx.156.176.176
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนสายๆค่ะคุณเอก

เข้ามาอ่านบันทึก  เพื่อเพิ่มพลังในการทำงาน  ยอมรับว่าอ่านบันทึกพี่เอกแล้ว   เหมือนได้ไปเห็นเมืองปาย จริงๆ  เพราะพี่เอกบรรยายภาพแล้วมีรูปภาพประกอบทำให้เหมือนได้ไปเจอบรรยากาศจริง  ทำให้เปียอยากจะนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่เหมือนปายจังเลยค่ะ   ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ  สวัสดีค่ะ 

 

chah
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

การใช้ศาสนานำมาซึ่งการยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้ในการดำเนินชีวิตนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสรรค์สร้างสังคมที่ดีงาม

(เห็นภาพกิจกรรม แต่..ไม่เคยเห็นรูปอาจารย์จตุพรเลยค่ะ)

น้อง  Pia

ขอบคุณหลายๆ เด้อ

ที่เข้ามาเยี่ยมและ อ่านบันทึกผมสม่ำเสมอ เป็นแฟนพันธุ์แท้ (อย่างนี้ต้องให้รางวัล) 

เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ผมพยายามถ่ายทอดออกมา ให้สาธารณะรับรู้ครับ  ถือ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน หากจะช่วยสรา้งแรงบรรดาลใจให้นักพัฒนาบ้าง ผมก็แสนจะยินดีครับ

ชุมชนน่าอยู่ เริ่มจากปัจเจกชนที่ดี เช่นคุณPia ครับ 

 

น้อง Chah

ศาสนา เป็นเครื่องมือในการ รวมจิตใจ ให้คนทั้งมวล ศรัทธาร่วมกัน เมื่อร่วมกันก็จะมีพลัง สรา้งสรรค์ พัฒนาชุมชนได้ครับ

"รูปของผม " ผมไม่ค่อยมีรูป

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเป็นมานาน เพราะตอนเรียนผมเป็นช่างภาพของรุ่นตั้งแต่ ป.ตรี - ป.โท ก็ยังเป็นอยู่ มีกิจกรรมก็มีภาพของเพื่อนๆสวยๆเต็มไปหมด จะมีบ้างรูปของผมเอง ก็เป็นภาพที่เบลอๆเสียนี่

ในการทำงาน ผมก็ถ่ายรูปเองครับ ไม่ค่อยมีรูปผมเท่าไหร่..ก็พอมี แต่ก็ เขินเกินกว่าจะนำมาลงประกอบบันทึกครับ(เพราะดูดีกว่าตัวจริง) เดี๋ยวแฟนๆเข้าใจผิดครับ 555 

POP:)
IP: xxx.7.106.221
เขียนเมื่อ 

Sorry for lately seen your greeting online!

 ให้รางวัลเป็นรูป AEK ที่ดูดีกว่าตัวจริงจะช่วยรวมจิตใจให้คนทั้งมวลได้ครับ 555

Have a nice evening my dear friend....

  •   อยากเห็นรูปพี่ชายสวมชุดกระเหรี่ยง
  •   ชอบบรรยาศของรูปภาพครับ
  •   ชุมชนเข้มแข็ง   พี่ชายผมก็เข้มแข็ง

Pop:)

Thank you for  CBT Loa  Attached files may be useful for me Krab.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

น้องชาย สิทธิเดช กนกแก้ว 

Gardener of spirituality  

ผมอ่านนิตยสารเล่มหนึ่ง เขาบอกว่า

"กวีไม่ต่างกับคนสวน เขาตกแต่งสวนดอกไม้ของเขา ใส่ใจดูแล รดน้ำ พรวนดิน จนกระทั่งดอกไม้กวีออกดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมกำจายไปทั่วสวน การงานของคนสวนนั้นเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่ง

สันโดษอย่างยิ่ง ทว่าโดดเดี่ยว เป็นวิถีแห่งการพึ่งพาธรรมชาติแต่พอเพียง "

 

ให้กำลังใจน้องชายของผมครับ

 

อ่านแล้ว มีความรู้สึกชื่นเย็น เหมือนยืนอยู่บนยอดดอย(แต่ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับ)

ขอบคุณพี่ไชยยงค์ มากครับ

หากอ่านบันทึกที่แฝงเรื่องวิชาการแล้ว พี่รู้สึกผ่อนคลาย นั่นหมายถึงผมประสบความสำเร็จในการถ่ายทอด เรื่องราวแล้ว

เย็นสบายแต่ไม่หนาวเหน็บ ...ครับ

แพน
IP: xxx.188.28.136
เขียนเมื่อ 

 งานของพี่น่าสนใจดีนะคะ

หนูเป็นนักศึกษากำลังหาที่ฝึกงานสาขาพัฒนาชุมชน

อยู่ มช. คะ

ตอนนี้กลุ่มใจมากเลยคะ หาที่ฝึกงานยากมาก

รบกวนแนะนำที่ฝึกงานหน่อยได้รึเปล่าคะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

lux
IP: xxx.157.26.153
เขียนเมื่อ 

อยากคุยด้วย เรื่องมันยาว ขอเบอร์ได้ไหมคะ พี่อยากทำ (ถูกบังคับทำวิจัย)  อยากทำเรื่องกระเหรี่ยงคอยาวที่แม่ฮ่องสอนค่ะ

คุณ Luk

โทรมาที่ 08 1883 2138

งานวิจัยทำให้สนุกครับ...ผมคิดว่างานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ น่าสนใจมากครับ

สนใจ "จีนยูนนาน" มั้ยครับ

......................

คุณแพน ครับ

มีหลายหน่วยงานที่น่าสนใจ ...ติดต่อผมผ่านอีเมลล์ได้เลยครับ

 

คุณ Lux

หากถูกบังคับทำไม่ต้องทำครับ มันเสียเวลาครับ ทำอะไรที่มีความสุขดีกว่าครับ