ปีแรกของการจัดตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร(2)

เสวนา"ประสบการณ์การจัดการความรู้"

เล่าเรื่องการจัดตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร(ต่อ)

การเสวนา"ประสบการณ์การจัดการความรู้" ผู้ร่วมเสวนามี 3 ท่าน ผู้ดำเนินรายการคือ ผอ.มนตรี วงศ์รักษ์พานิช

                                   Dscn0080

      จากซ้าย   ผอ.มนตรี   อ.จำนง   คุณสุรเดช  คุณจันทนา

     เริ่มจากคุณสุรเดช เดชคุ้มวงษ์ เลขามูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร เล่าเรื่องการจัดการความรู้ที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

                                   Dscn0057

         จากซ้าย  รศ.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์  คุณสุรเดช   ดร.ประพนธ์

 • เดิมมีการใช้สารเคมีมาก น้ำเน่า พึ่งตนเองไม่ได้ เรียกว่า   "อยู่ร้อน นอนทุกข์" มีหนี้สิน ความรู้ชุดเดิมแก้ไม่ได้
 • ตั้งเป้าหมายว่า ทุกคนต้องปลอดภัย มีสุขภาพดี สังคมมีความรัก มีเมตตา เกื้อกูลกัน ใช้หลักอริยสัจสี่ วางแผนชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
 • ทำ KV ร่วมกัน 5 วัน 4 คืน 14 รุ่น ๆ ละ 25 คน โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านเล่าเรื่อง เกิดโมเดล "แก้จนคนพิจิตร"
 • เกิดชุมชนนักปฏิบัติ(Cop) ข้าว ผัก พืชต่าง ๆ โรงเรียนเกษตรกรโดย Cop ข้าวมีเวทีสัญจร อบจ.ให้งบประมาณจัดตลาดนัดความรู้ 21 ก.ย.49 นี้ จะมีผู้เข้าร่วม 750 คน
 • เกิดภาคีภาคราชการ ร่วมมือกับท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานโดยมีคุณอำนวยจากหน่วยงานราชการเช่น สาธารณสุข พัฒนาชุมชน  เกษตร ฯลฯ โดยมีผู้ว่า CEO และสคส. ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
 • เกิดตลาดผักปลอดภัยใน 2 อำเภอ
 • เกิดวิสาหกิจชุมชนเรื่อง ผัก ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์

สุดท้ายการจัดการความรู้ต้องมีธงนำ รู้จริง ทำจริง ทำได้ ประชาชนศรัทธา และการจะเป็น LO ได้ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับประชาชน        

     อาจารย์จำนง หนูนิล ครูชำนาญการพิเศษจาก กศน.นครศรีธรรมราช เล่าเรื่องการจัดการความรู้ของ กศน.

                           Dscn0081

                            ผอ.มนตรี     อ.จำนง

 • เดิม กศน. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ทุกเรื่องที่อยากเรียน ทุกที่ทุกเวลา ในอดีตที่เคยส่งเสริมเช่นนี้ งบประมาณใช้หมด แต่ร่องรอยไม่ปรากฎ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์ถึงตัวชาวบ้าน ต้องทำงานอย่างมีคุณภาพ
 • เริ่มที่ อ.เมืองปี 2546 ให้ชาวบ้านกำหนดเองว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไร แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล ช่วงปี 2546-2548 มี 46 กลุ่มๆ ละ 20 คน เรียนรู้อาชีพ เป็นนวัตกรรมที่ชาวบ้านเลือกเรียนเอง และมีความสุข ที่อยากเรียน
 • เกิดเครือข่าย 4 เครือข่ายโดยครูอาสาเช่นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

     คุณจันทนา หงษา ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ ได้เล่าเรื่องการจัดการความรู้ของมูลนิธิ

                                Dscn0079

                                       คุณจันทนา

 • เริ่มก่อตั้งปี 2532 เดิม เกษตรกรมีปัญหา ไม่มีศํกดิ์ศรีเลย จึงมีความคิดที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมา โดยได้รับความกรุณาจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช สนับสนุนการดำเนินงาน
 • เริ่มทำ KM มา 2 ปี เหนื่อยกว่าการทำงานมา 20 ปี แต่ผลคุ้มค่ามาก ทำให้เกษตรกรแสดงความคิด ความสามารถให้ปรากฏและชาวนาสามารถปฎิบัติได้ ในเรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ ผสมพันธุ์ข้าวด้วยตนเอง
 • ชาวนาได้ชีวิตกลับคืนมา สภาพแวดล้อมดีขึ้น มีปลา กุ้ง งู ในนา จากที่หายจากนาไปนาน
 • เกิดผลลัพธ์หลายอย่างเช่น ข้าว 2 สีเป็นนวัตกรรมใหม่(ขาวและแดง) ต้นทุนการผลิตลดลง สุขภาพดีขึ้น มีเวลาทำกิจกรรมในชุมชน มึความรักและความภาคภูมิใจความเป็นชาวนา มีศักดิ์ศรี มีทายาทรุ่นเยาวชนมาสืบทอด สร้างเครือข่ายขึ้น
 • สุดท้ายคุณจันทนาได้กล่าวว่ามีความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมของมนุษย์ เรื่องคุณธรรม หมั่นทบทวนตนเอง ปฏิบัติจริง มีเครือข่ายเป็นเพื่อนร่วมทาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้#กรมส่งเสริมการเกษตร#เกษตรปลอดภัย

หมายเลขบันทึก: 51084, เขียน: 21 Sep 2006 @ 09:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
    ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมาแบ่งปัน
 • ขอบคุณคะที่ติดตามอ่าน
 • ขอบคุณครับท่าน ผอ.
 • ผมเพิ่งได้นั่งหน้าคอม ฯ วันนี้เองครับ