ดิฉันในฐานะผู้ดูแลระบบ GotoKnow ต้องขอโทษที่ "ต้องลบบันทึก" ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเพื่อสงวนรักษาคลังความรู้แห่งนี้ไว้นะค่ะ และขอแสดงจุดยืนว่า GotoKnow ซึ่งเป็นบริการของ สคส. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้แนวปฏิบัติของประเทศไทยและเป็นชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้

ณ ขณะนี้ ทีมงานต้องนั่งเฝ้าระบบเพื่อลบบันทึกเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงเพื่อรักษา GotoKnow แห่งนี้เอาไว้ ดังนั้นดิฉันจึงอยากขอความร่วมมือจากทุกท่านกรุณา "อย่าบันทึก" เรื่องที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับการรัฐประหาร เลยค่ะ

ดิฉันต้องขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านใช้บริการ GotoKnow ตามวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ด้วยนะค่ะ และขออนุญาตอ้างอิงถึง นโยบายการให้บริการของ GotoKnow อีกครั้งมา ณ ที่นี่ด้วยคะ

และเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในขณะนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมช่วยกันปฏิบัติตาม คำสั่ง หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ