ชิปผสม ซิลิกอนและเลเซอร์

  ติดต่อ

  อินเทล พัฒนาชิปแบบใหม่  

อินเทล ( Intel)  ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์แบบใหม่ขึ้น การผลิตชิปดังกล่าวจะทำให้เกิดชิปลูกผสมซิลิกอนและเลเซอร์   ( hybrid silicon-laser chips) ที่สามารถส่งข้อมูลได้ทางแสงเลเซอร์ แทนที่จะส่งผ่านสายเชื่อมต่ออย่างที่เป็นในชิปซิลิกอนปัจจุบัน

 

ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยีซิลิกอนเดิมเข้ากับการใช้เทคโนโลยีโฟโตนิค  อินเทลระบุว่าการใช้แสงเลเซอร์เป็นทางสื่อสารข้อมูลระหว่างกลุ่มชิปหลายๆในระบบ จะช่วยลดปัญหาคอขวด หรือปัญหาความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของวงกรชิปปัจจุบันอยู่ได้

 

อุปกรณ์โฟโตนิคนั้นแตกต่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้อิเล็กตรอนเป็นตัวพาหะในการนำข้อมูล แต่โฟโตนิกส์จะใช้แสง ( Photon) เป็นตัวพาหะ การใช้แสงเป็นตัวพาหะทำให้อุปกรณ์โฟโตนิคมีคุณภาพในการรับส่งข้อมูลเหนือกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความเร็วของการส่งข้อมูลของโฟโตนิคนั้นเท่ากับความเร็วแสง และยังเป็น อุปกรณ์ที่ใช้กับแสงซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถบรรจุวงจรโฟโตนิคได้ในจำนวนที่มากกว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 ซึ่งนั่นก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากการส่งข้อมูลผ่านทางสายเชื่อมต่อของชิปซิลิกอน มาเป็นการส่งข้อมูลผ่านทางแสงเลเซอร์ ที่มีราคาถูกแต่คุณภาพ ความสามารถในการทำงานสูง รวดเร็วกว่า แล้วยิ่งต่อไปในอนาคตต้องมีการพัฒนาจากแสงเลเซอร์ไปเป็นสิ่งอื่นที่ดีกว่า สะดวกกว่า มีประโยชน์และราคาถูกกว่าด้วย ค่ะ   ที่มา  ผู้จัดการออนไลน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน save_save

หมายเลขบันทึก: 50943, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-08 15:16:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ima#itrsu

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)