รู้สึกยินดีที่รับทราบข่าวว่าพี่อ้อย มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ  ระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศส

                      ส่วนที่น่าน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ไปพูดให้พระเณรนักเรียน รร.นันทบุรีฯ ในหัวข้อว่า  มราบรีที่คุณควรรู้จัก  ผู้ฟังสนใจดี เพราะเปิดประเด็นก่อนว่า  หากคุณยังไม่รู้จักชาติพันธุ์ ชนเผ่าคุณดี  แน่ใจหรือที่จะรู้จักชาติพันธุ์ ชนเผ่ามราบรี  เมื่อไม่รู้จักก็อย่าไปด่วนสรุป แล้วไปดูหมิ่น เหยียดหยาม พวกเราควรให้เกียรติเสมอกัน

                        ศุกร์ ที่ 22 ก.ย.2549 ทราบมาว่าจะมีกัลยาณมิตรแวะจากดอยมาเยือน เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก และเยาวชน