เรียนสมาชิก Gotoknow ที่นับถือทุกท่าน

อยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับ

ขอให้เลี่ยงการเขียนบันทึกประเด็นเรื่องการเมืองในสภาวะการณ์ตอนนี้

หากท่านรัก Gotoknow  ช่วยกันรักษาพื้นที่นี้เอาไว้  เพื่อเราจะได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่า

ไม่อย่างนั้น   เราอาจจะต้องเสียพื้นที่นี้ไปนะครับ