นายไข่เคว็ด บ้านโคกหม้อ

อาจารย์ประจำหลักสูตร, กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรึกษาและบรรณาธิการกระบวนการ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) www.life.ac.th สำนักพิมพ์ธรรมสถาพร ในเครือบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด www.satapornbooks.com
Usernamesuphakara
สมาชิกเลขที่4462
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- - -

- เกิดที่บ้านพ่อแก่ แม่แก่ บ้านปากคลอง ลุ่มน้ำท่าแนะ มะกอกเหนือ เมืองพัทลุง

- เดินได้แหลงได้ที่บ้านพ่อกับแม่ บ้านโคกหม้อ บ้านชายคลองเดียวกัน

- - -

- นักธรรมเอก

- เปรียญโท

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- - -

- เพิ่งเริ่มเต็มบ่าว ปี 2552

- ยังโสดครับพี่น้อง

- ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ได้ที่

กลุ่มเขียนข้าว  ตู้ ปณ.12 ปณภ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120