บันทึกแบบใหม่ที่ยัง งง ๆ เล็กน้อยค่ะ คลิกใส่รูปก็ออกมาเลย  เจ๋ง จริงๆนะคะ อาจารย์ธวัชชัยได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ วันนี้เข้ามาบันทึกเรื่องราวการขายอาหารในโรงเรียน  สำหรับการนำอาหารมาขายให้นักเรียนนั้นต้องมีการวางกฎเกณฑ์ มีข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับผู้จำหน่ายหรือการประมูลเข้ามาขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียน จึงกำหนดให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด เช่น  การตรวจสุขภาพอนามัย  การตรวจภาชนะ อุปกรณ์ ในการปรุงอาหาร และการจัดระบบการซื้ออาหารของนักเรียน 

          แต่ขอเน้นเรื่องการนำวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารนั้น  ต้องปลอดภัย และไม่มีสารตกค้างหรือจากการใช้ภาชนะไม่ถูกต้อง  แต่วันนี้ขอเจาะจงเรื่องการนำพืชผักมาทำอาหารขายให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนว่ามีวิธีการเลือกและ จัดการอย่างไรก่อนจะนำมาปรุงให้สุก  หรือให้สะอาด มีคุณค่าเช่นเดิม  

         ผักที่นำมาทำอาหารนั้นมาจากตลาดสดที่มีการจำหน่ายแบบขายส่ง นั่นคือตลาดเมืองใหม่ ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ติดกับแม่น้ำปิง ใกล้เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ที่นี่มีพืชผัก ผลไม้ มากมาย รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆที่จะนำมาใส่ในอาหาร เช่น พริก ข่า ตะไคร้ ฯลฯ  วางขายแบบจำนวนมากขึ้นไป เช่น  ซื้อครั้งละ 10 กก. หรือ 1 ถุงใหญ่ 

         ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการได้วัตถุดิบเหล่านี้ที่จะติดสารเคมี หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้  ดังนั้นที่โรงอาหารจึงได้กำหนดให้มีการล้างผัก และลวกผักอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพนักเรียน แต่ละร้านค้าจะมีการแนะนำ ส่งเสริม และคอยบอกต่อให้ทำความสะอาดพืชผัก และกรรมวิธีในการปรุงที่ปลอดภัย  เพื่อสุขภาพของเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป   ....


                                          โปรดติดตามขั้นตอนการล้างผัก และอื่นๆนะคะ........