การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

krutoom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เขียนเมื่อ
1,599 9 8
เขียนเมื่อ
903 12 10
เขียนเมื่อ
502 9 8
เขียนเมื่อ
695 11 13
เขียนเมื่อ
1,571 16 19
เขียนเมื่อ
511 21 20
เขียนเมื่อ
5,713 10 9
เขียนเมื่อ
941 21 23