เมื่อวันที่ 12 13 กันยายน 2549  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตลาดนัดการจัดการความรู้ “Food Safety” ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  โดยผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอองค์ความรู้หลักจะเป็น 18 จังหวัดนำร่อง และมีหน่วยงานในกรมส่งเสิมการเกษตรทั้งหมดเป็นผู้ชม เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อในปี 2550

     บทเรียนแรกของตลาดนัดการจัดการความรู้ ได้เริ่มต้นที่ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ในการ เติม เสริม และเน้นย้ำ แก่น ของการจัดการความรู้ เพื่อตบท้ายความเข้าใจให้กับทุกคน  โดยเฉพาะ คำว่า KM Inside = ของแท้  คือ เนียนในเนื้องาน  และ KM Outside = ของเทียมหรือของปลอม คือ เป็นภาระงานและภาระบุคคล  

     จึงทำให้นึกถึงปี 2540 ที่ดิฉันทำPAP (Participatory Assessment Planing) ในพื้นที่ที่ช่วงแรก เราทำนำร่อง 5 จังหวัดได้แก่  จังหวัดน่าน  สกลนคร ฉะเชิงเทรา สงขลา และสุพรรณบุรี  ซึ่งเรารวมทีมงานช่วยกันทำ และทำให้คนอื่น ๆ รู้จัก PAP ช่วงที่ 2  เราวางกลยุทธ์  ทำอย่างไรก็ได้ให้คนพูดและติดคำว่า...PAP”  จึงต้องทำจากข้างนอกสู่ข้างใน และได้ผลคนพูดคำว่า "ทำแป๊ป" และติดปาก                 

     จนกระทั่งวันหนึ่ง ประมาณปี 2542 ก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกัน คือ PAP ปลอม  ส่วนของแท้ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ PAP ทำให้เจ้าหน้าที่เป็น นักส่งเสริมมืออาชีพ และเนียนในเนื้องาน เป็นชีวิตจิตใจของเขาแล้ว  ฉะนั้น  ดิฉันจึงสรุปว่า ตอนนี้ KM กับ PAP เป็นเพื่อนคู่หูกันแล้ว 

     ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า  1) มีคนมอง KM ที่เป็นกระแสต้องติดตาม  ถ้าไม่รู้ความคืบหน้าหรือไม่รู้ความเคลื่อนไหวก็จะทำให้ตนเองตกยุคได้  ฉะนั้น จึงทำตามกระแส รู้นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ คิดว่า ตนเองเข้าใจและทำ KM เป็น  และ 2)  ตนเองรู้ว่า ต้องทำ KM” เพราะเป็นนโยบายขององค์กร หรือได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานชิ้นนี้จึงต้องทำ 

     ฉะนั้น สิ่งที่ตนเองทำ และสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู่นั้น และคิดว่า ทำเป็น ก็จะติดกรอบจึงทำให้ KM เป็นของเทียม  ซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงมาก  แต่การจัดการความรู้ที่เป็นของแท้นั้น คนทำและคนใช้เป็นเขาจะมองออกว่า “KM จะไปช่วยเขาทำงานอะไรได้บ้าง? ภายใต้ประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่  และเขาจะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไรให้เครื่องมือชิ้นนี้เป็นประโยชน์กับงานที่เขาทำ                             

     ถ้าเราเริ่มต้นการจัดการความรู้แบบท่องจำ เราอาจจะเป็น KM = เทียม ได้ แต่ถ้าเราเริ่มต้นการจัดการความรู้ที่ไม่เป็น เราอาจจะเป็น KM = แท้ ได้    ฉะนั้นจึงควรทบทวนสิ่งที่ตนเองทำบ่อย ๆ เพื่อเป็นบทเรียนและประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในการสรุปให้กับตัวเราเองได้.