การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข. (KM)

กองการเจ้าหน้าที่ มข. พร้อมพัฒนากองการเจ้าหน้าที่ไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ

             ด้วยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. 0430.7/ ว.31  ลงวันที่ 1  กันยายน 2549 เรื่องการตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ ว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 คือ ตั้งแต่ 1  ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป  ผู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญ ไม่ต้องเดินทางมาแสดงตน หรือส่งใบรับรองการมีชีวิตต่อส่วนราชการผู้เบิกอีกต่อไป

            ท่านที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็คงไม่ต้องลำบากและมีภาระต้องมาแสดงตนกับ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกต่อไป

             ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตอยู่ของข้าราชการบำนาญเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ กรมการปกครอง โดยตรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#มนูญ#บรรณวงศิลป์

หมายเลขบันทึก: 50206, เขียน: 15 Sep 2006 @ 13:36 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 14:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)