วันนี้ไม่รู้ว่าทำปากกาหล่นหายที่ไหน  จะเซนต์ชื่อหาไม่เจอเลยต้องขอยืมพี่เขาอีกแย่จังเรา