ต่อจากบันทึก 1, 2 , 3

ทีมที่ 6 Leukemia หรรษา --กับน้องใหม่ไฟแรงทั้งสองท่านค่ะโดย น้องฮันกับน้องน๊ะ

 • พบปัญหาว่าสิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพ ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่าย (1700 บาท/ครั้ง) แต่กลับไม่ได้ผล (Fail)
 • เมื่อขอ reject สิ่งส่งตรวจ แต่แพทย์ก็ยังขอให้ทำถึงที่สุด 
 • พบปัญหา Fail เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
 • ปัจจัยที่ Fail? ทำ culture ไม่ได้ผล ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไร?  อาจเนื่องมาจากอัตราส่วน media ที่ใช้, ปริมาณความหนาแน่นของCell, ชนิด cell ตัวอ่อน ตัวแก่ และระยะการแบ่งตัวด้วย
 •  จึงทำการศึกษาการเก็บข้อมูลสิ่งส่งตรวจ (ถ่ายรูป) ทำเป็นหลักฐาน และ Feed back กลับไปยังแพทย์ เพื่อลดการ reject sample ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
 • พี่นุชเสนอให้ทำเป็น Protocol และให้การศึกษาทุกปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเวลารับสิ่งสิ่งตรวจ (มักส่งหลัง 16.30 น.) ลักษณะของสิ่งส่งตรวจ สี ความขุ่นต่าง ๆ

ทีมสุดท้ายท้ายสุดคือทีมลูกหิน โดยพี่วรรณา (คนสวยประจำห้อง Micro)

 • ต่อเนื่องมาจากโครงการ Patho OTOP1 ซึ่งติดตามเรื่องขวด Culture และได้แก้ปัญหาไปได้บ้างแล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจ
 • การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ผู้ป่วยเสียเวลา และเสียเงินเปล่า
 • คิดโครงการให้ OPD สามารถ screen สิ่งส่งตรวจ และ reject ได้ โดยการออกแบบสำรวจต้องการสิ่งใดบ้าง
 • เจ้าหน้าที่ OPD ส่ง Lab.ของ Micro ทุก  ๆ 15 นาที แยกหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นคน  ๆไป ส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมกับแบบฟอร์มแนบไปกับกระดานโดยใช้ช่องทางลิฟต์ พบปัญหา กระดาน (หาย) อ.เสาวฯ คาดว่าน่าจะลงไปอยู่ใต้ลิฟต์  
 • ห้อง Micro จะมารับสิ่งส่งตรวจจากลิฟต์เดิมทุก 30 นาที (ตั้งเวลา) พบว่าระยะเวลานานเกิน จึงปรับลดลงรับสิ่งส่งตรวจทุก 15 นาที(PDCA 1 รอบ) 
 • ผลสำรวจความ ต้องการของOPD พบว่าต้องการคู่มือในการเก็บสิ่งส่งตรวจเล่มเล็ก  ๆ , แผ่นพับการเก็บ, แผ่นโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ลงในบอร์ดความรู้ คุณเพ็ญได้เสนอให้ติดต่อทางเวชนิทัศน์
 • อีกทั้ง อ.เสาวฯยังแนะนำว่าน่าจะทำ VDO แนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ

การติดตาม Progress โครงการ จบลงแบบอย่างสบาย  ๆ ตามสไตล์ อ.เสาวฯ และพี่เม่ย (แต่ผู้เขียนชักไม่สบาย) ผู้เข้าร่วมทุกคนมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนียนในบทสุนทรียสนทนา

หากผู้เขียนเก็บประเด็นตก ๆ หล่น  ๆไปบ้างขออภัยด้วยค่ะ เพราะช่วงหลัง  ๆได้กลิ่นกาแฟ โอวัลติน ลอยไปลอยมา ทำให้สมาธิแตกไปบ้างค่ะ

ปิดวงสนทนาด้วยการถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ไชโย!!!! จบหน้าที่คุณลิขิติ