ข้อ1.สรุปเนื้อหาที่เรียน วันที่ 09 09 06

สรุปเนื้อหาที่เรียน

ข้อ 1. ทบทวนสิ่งที่เรียนในวันที่ 09-09-06 เนื้อหาที่เรียน อาจารย์จะสอนให้ทราบถึงกฎหมายทั้งระบบที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ นิยามของกฎหมายธุรกิจ

กฎหมายคือ

 1. เหตุผลที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องให้รัฐสภาของประเทศ บัญญัติขึ้นมาใช้

2. ความเชื่อของชุมชน (จิตใจประชาชาติ) เป็นสิ่งที่ชุมชนนั้น ๆ ยอมรับและเห็นว่าดี

3. เหตุผลของผู้ปกครอง (คำสั่งของรัฐธิปไตย) กฎหมายนั้นมิได้ถูกใช้ตามใจของผู้มีอำนาจหรือผู้ปกครอง กฎหมาย ประกอบด้วย

3.1 กฎหมายจารีตประเพณี คือกฎข้อบังคับอันดีงาม,ที่มีความถูกต้องที่มีใช้มาตั้งแต่สมัยก่อน เช่น หลักศิลาจาลึกสมัยสุโขทัย

3.2 หลักกฎหมายทั่วไป เป็นกฎเกณฑ์ที่พัฒนามาจากสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง

3. 3 กฎหมายของรัฐสภา ได้จากการยอมรับของสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมร่างกฎหมายและ ประกาศบังคับใช้ต่อไป กฎหมาย แยกออกเป็น กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายที่ใช้ระหว่างประเทศ ต้องมีแนวคิดเป็นสัจจะนิยม ต้องยอมรับคนรอบข้าง

                      กฎหมายยังแบ่งเป็น กฎหมายระหว่างรัฐ (กฎหมายภายในรัฐ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ นิติสัมพันธ์ระหว่างภายในรัฐคือกฎหมายที่ใช้บังคับประชากรภายในของรัฐถึงจะอยู่ในต่างประเทศกฎหมายก็ยังตามออกไปคุ้มครอง เช่น เป็นคนอเมริกันมีลูกในไทยเด็กก็จะอยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายในอเมริกา เป็นต้น

                     กฎหมายเอกชน แยกเป็น ระหว่างรัฐกับเอกชน(เป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย “มหาชน” และระหว่างเอกชนกับเอกชนเป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย “เอกชน” ธุรกิจ แยกออกเป็น ธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ รัฐ คือ อำนาจอธิปไตยซึ่งประกอบด้วย มีดินแดนและประชากรเป็นของตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Law MUT 22

คำสำคัญ (Tags)#9#สรุปเนื้อหาที่เรียน#ก.ย.49

หมายเลขบันทึก: 50189, เขียน: 15 Sep 2006 @ 11:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)