แบบฟอร์มต่างๆ  เกี่ยวกับ  pressure  sore  ของร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย  น้องอรุณ  ฝากนำเสนอมาค่ะ  หากพี่ๆ  จอมยุทธ์หากมีข้อเสนอแนะ  หรือข้อแนะนำต่าง ๆ  น้องๆ  ก็ยินดีค่ะ

1.  ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลแผลกดทับ

2.  แบบประเมินกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ

3.  แบบประเมินการป้องกันและดูแลแผลกดทับ(ผู้นิเทศ)

4.  ใบบันทึกการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

5.  แบบบันทึกการพลิกตะแคงตัวและประเมินลักษณะผิวหนัง

6.  ใบสรุปแผลกดทับประจำเดือน