สูตรการทำ KM ตอนจบ

Napintorn
EQ TK และ IQ EK ต้องเหมาะสมและสมดุลกัน

ตอนที่  1 

           3. MQ  หรือ  Moral Quotient   จริงๆ แล้ว MQ ก็คือส่วนหนึ่งของ EQ เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมประจำใจ ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า SUPER EGO ซึ่งเป็นตัวควบคุมการคิด พูด ทำที่ดี และเก็บสั่งสมอยู่ในจิตใจนั่นเอง  MQ  ช่วยไปดับEGOให้เล็กลงแล้ว EQ จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้

          4. SQ  หรือ  Spiritual Quotient  คือ  คุณสมบัติทางด้านจิตวิญญาณ หากผู้ใดสามารถพัฒนา SQให้สูงขึ้นได้ ความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ถือว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิด เพราะ SQ จะทำให้ทุกเรื่องในชีวิตดีหมด จะอยู่ก็ดี ตายไปก็มีความสุขแล้วยังไปเกิดดีอีกด้วย ผู้ที่มี SQ  สูง คือ ยอดมนุษย์ เป็นผู้มีจิตที่เป็นอิสระต่อโลกไม่ตกเป็นทางของสรรพสิ่ง คือ โลกธรรมทั้งหลาย คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ ล้วนแต่รับได้ทั้งหมด   โดยสรุปแล้ว  IQ ทำให้คนเก่ง แต่ EQ ทำให้คนอารมณ์ดี แม้ว่า IQ จะทำให้คนเก่ง แต่การจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จนั้นต้องพึ่ง EQ เป็นหลัก มีผู้เชี่ยวชาญด้าน EQ หลายท่าน ทำการศึกษาวิจัยไว้พบว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ส่วนมากใช้ความรู้ IQ ที่เรียนมาเพียง 20% แต่ใช้ EQ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากการเรียนถึง 80%  

          ได้อ่านบทความนี้แล้ว  ทำให้นึกถึงการทำ  KM  โดยเฉพาะในประเด็นของการใช้ความรู้  2  ประเภท  คือ  EK  หรือ Explicit  Knowledge  และ  TK  หรือ  Tacit  Knowledge  ซึ่งสูตรของการทำ  KM  ตามแนว  สคส.  เน้นการใช้  TK  80%  และ EK 20%  เช่นกัน  

          EK  ได้มาจากการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไป  เป็นความรู้ที่พัฒนาได้ง่ายและเร็ว  อ่านมาก ฟังมาก ท่องมาก  เข้าถึงแหล่งความรู้ง่ายหรือสะดวก   ก็จะมีความรู้ประเภท  EK  ในเรื่องนั้นๆ  มาก   แต่คนที่เน้น  EK  มากเกินไปจะเกิดความเครียด  มั่นใจในความเก่งหรือการมี  EK  มากของตนเอง   EGO  สูง    เกิดการแข่งขันสูง    การยอมรับในความเก่งความดีของคนอื่นมีน้อยลง 

         แต่สำหรับ  TK  เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์  การทดลองปฏิบัติ  ทำแล้วได้ผลสำเร็จ   คนทำเกิดความสุข  มีความภาคภูมิใจและเกิดความมั่นใจในความรู้จากการปฏิบัติของตนเอง  คนที่ใช้หรือมี  TK  มาก  จะให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นสูง  เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน    

          EK และ  IQ  ทำให้คนเก่ง   แต่  TK  และ  EQ ทำให้คนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจะเป็นทั้งคนเก่งและคนดี  จึงต้องมีทั้ง  EK- IQ และ  TK- EQ  ที่เหมาะสมและสมดุลค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#km#ความรู้ฝังลึก#ความรู้ชัดแจ้ง#ความสุข#iq#eq#ความเก่ง

หมายเลขบันทึก: 50192, เขียน: 15 Sep 2006 @ 11:52 (), แก้ไข: 25 Sep 2014 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
แล้วในฐานะครูก็ต้องสร้างนักเรียนให้มีทั้งสองอย่าง แต่เท่าที่ดูแล้วนะคะ ตอนนี้ใครๆก็ยกย่องครูที่สร้าง IQ ครูที่ให้ EQ ยังไม่มีใครสนใจเลยค่ะ