ฟังข่าวภาคค่ำ  พิษจากลูกมะเกลือ  ทำให้คนตาบอด   รายนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย  แม่นำผลมะเกลือมาบดให้ลูกกิน10 ลูก เพื่อถ่ายพยาธิ์ 

ปรากฎว่าลูกกินแล้วมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง ปวดหัวมาก  ตอนเช้าไปหาหมอและรักษาอาการแพ้นั้น 

ผลจากการกินลูกมะเกลือเกินขนาด   ฤทธิ์ของมะเกลือทำให้สมองบวมและไปกดเส้นประสาทส่วนการมองเห็น  ทำให้ตาบอด

ฟังแล้วเศร้าใจจัง  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของแม่แท้ๆๆ  ลูกเลยต้องตาบอด กลายเป็นคนพิการ 

ตอนเป็นเด็กก็จำได้ว่า แม่ก็เคยให้เรากินผลมะเกลือเหมือนกันเพื่อถ่ายพยาธิ์  แต่เรากินนิดเดียว  เพราะกินยากมากทั้งขมทั้งฝาด

สรุปว่า  แม่ก็ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรไทย  จึงเกิดเรื่องเศร้าขึ้น  การทำอะไรก็แล้วแต่  ควรอยู่ในความพอดี คือเดินสายกลาง มากเกินไปก็เป็นโทษ   น้อยเกินไปก็เป็นโทษ 

 เรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพง ที่หน่วยงานสาธารณสุขต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเข้าใจ และรู้จักใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์