องค์กรแห่งการเรียนรู้ แพทย์มอดินแดง

 วันนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม แลก เปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ภาพที่ ๑ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช และ คุณอ้อ จาก สคส ส่งความสุข เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มาเป็นผู้เยี่ยมยาม

ภาพที่ ๓ และ ๔ ท่านเอื้อรังสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝากคารวะ เสื้อทีม KM_KKU โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ แทนมอบให้

ภาพที่ ๕ นางสาวแบบ คุณอ้อ และ กูรูแบบ Presenter ให้กับชาวมอดินแดง

ภาพที่ ๖ สามเจ้าพ่อ

ภาพที่ ๗ ทีมงานกำลังดูตัวอย่างจากโรงพยาบาลบ้านตาก ของสิงห์เหนือ ท่านพิเชษฐ บัญญัติ ว่าที่ รอง สสจ จังหวัดตาก

ภาพที่ ๘ กิจกรรม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ได้เรียนอะไรจาก VCD โรงพยาบาลบ้านตาก

ภาพที่ ๙ ผลงานจากการ "ลปรร" KM คือ อะไรหนอ ไม่น่าจะใช่ MK สุกี้นา

ภาพที่ ๑๐ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อคิด "KM ต้องบูรณาการเข้ากับงานประจำ ค่อยๆทำความรู้จัก และต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ ยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

JJ