ห่างหายไปเสียนาน ไม่ได้บันทึกเองแต่ติดตามข่าวคราวอยู่ไม่ได้ขาด คราวนี้ตั้งใจว่าจะ เขียนถึงบทบาทของภาคประชาชน ที่ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาความยากจน อีกด้านหนึ่ง          ก่อนอื่นต้องขอแนะนำองค์กรนี้อย่างเป็นทางการสักเล็กน้อย            ถ้าพูดถึงศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน  หรือ ศตจ.ปชช     หลายท่านคงจะเคยได้ยินมาก่อน เนื่องจากการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ) ให้เป็นองค์กรระดับชาติในการกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางสำคัญในการดำเนินงานได้เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ดังนั้น ศตจ จึงจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการต่อสู้และเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานแก้ปัญหาความยากจนในภาคประชาชน นับตั้งแตเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา    สำหรับบทบาทและภาระกิจของศตจ.ปชช เป็นอย่างไรนั้น จะเล่าต่อในบันทึกหน้านะคะ