My After Learning Review 3

dhanarun
อิสระ = การไม่ยึดติด การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าที่จะทำ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการ และทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ลังเลและไม่กลัว แต่ สิ่งที่ทำต้องไม่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 3 ดังนี้

  • ก่อนเรียนคิดว่า  หัวข้อการจัดการความรู้นั้น  คงจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเดิมๆ  เป็นแนววิชาการ  มีหลักการ  แนวทางการปฏิบัติ (ซึ่งก็เหมือนกับเนยแข็งก้อนเดิมๆ)  สำหรับความคาดหวัง ตัวกระผมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่า การได้รู้และคิดในเรื่องของแนวทางและหลักการในการจัดการความรู้  และพยายามนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองว่า  สามารถนำไปทำสิ่งใดได้  และสิ่งนั้นจะทำประโยชน์เพื่อคนอื่นอย่างไร
  • เมื่อเรียน  กลับรู้สึกแปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น (กระผมมาสายครับ) เมื่อเข้ามาใน Class กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  ในรูปแบบการสอนของอาจารย์  งงครับ  กับการที่ตัวผมเองต้องมานั่งฟังนิทาน  ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของผม  แต่สิ่งที่ได้รับก็คือ  การแทรกแนวคิดต่างๆ ที่คอยเตือนใจสำหรับการดำรงชีวิต  การปรับตัว  การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ  อย่ากลัวกับการออกไปเผชิญหน้าโลกภายนอก  การไม่ยึดติด  การมีอิสระทางความคิด  ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ  กล้าคิด กล้าทำ ไม่ลุ่มหลงมัวเมา
  • ใกล้ถึงวันที่ผมจะเรียนจบแล้ว  ต้องออกไปเผชิญโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งกว้างกว่าเดิม  วันนี้ผมได้แนวคิดต่างๆ และได้สิ่งที่ทำให้สติผมกลับมา  ซึ่งก็คือคำว่า อิสระ  และแนวคิดทั้งหมด สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเตือนบอกกล่าวแก่ผู้อื่นได้  เมื่อเขาเกิดปัญหา
  • อิสระ = การไม่ยึดติด  การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง  กล้าคิด กล้าที่จะทำ  กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการ  และทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ลังเลและไม่กลัว  แต่ สิ่งที่ทำต้องไม่เบียดเบียนและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

 

วัชรพงษ์   จันทรประภา 

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#aar#การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 50086, เขียน: 14 Sep 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)