ถ้างานรีบรน...ให้มองคนไม่มีเวลา

ถ้าตังค์ไม่มี...ให้มองคนขอทานข้างถนน

ถ้าหนี้สินล้น....ให้มองคนแย่งกินกับหมา