ตามสื่อต่างๆ จะมีการเล่าเรื่อง เล่าข่าว ผ่านคอลัมน์ดังๆในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือรายการดังๆตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ  

     อยากให้บล๊อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..... เล่าสู่กันฟังนี้ เป็นเวทีที่ทุกท่านได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสมา เพื่อให้เกิดบรรยายกาศของการแชร์ความรู้ร่วมกัน