CONGRATULATIONS. YOU DID IT.


ในการออกไปสัมภาษณ์ชาวตะวันตกนั้น แม้ว่านักศึกษาบางกลุ่มจะประสบกับปัญหา แต่สุดท้าย ทุกกลุ่มก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยความพยายามของพวกเขาเอง ซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น (Where there is a will, there is a way.)"

           ในท้ายบันทึกเรื่อง "Let's Communicate in English" ดังภาพล่างที่สร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ผู้เขียนได้มอบหมายงานนักศึกษาไว้ ดังนี้ 

 

       อาจารย์ขอแจ้งข่าวดีให้นักศึกษาทราบว่า ในช่วงปลายเดือนกรฏาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม จะมีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เข้ามาเยือนบ้านเราเป็นจำนวนมาก (ซึ่งปกติก็มีอยู่แล้วจำนวนไม่น้อย) นับเป็นโอกาสดี ที่พวกเราจะได้สื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง จึงขอให้นักศึกษาจับกลุ่ม 4 คน เตรียมวางแผนและเตรียมการที่จะออกไปสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติ โดยทุกคนในกลุ่มต้องมีโอกาสพูด และหาคนถ่าย Video Clip ให้ เพื่อนำไปเสนอในชั้นเรียน ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอ่านจากคำเชิญชวนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้เชิญชวนให้ศิลปินจากทั่วโลก มาร่วมงานปั้นและแกะสลักเทียน และร่วมงานประเพณีแห่เทียน ดังข้อความข้างล่าง

          The Tourism Authority of Thailand would like to take this opportunity to inform you about "The 7th International Wax Sculpture and Thai Candle Wax Carving, Ubon Ratchatani, Thailand"; as well as promoting the Candle Procession an annual famous festival at Ubon Ratchathani province. This year, the 7th UBON Wax Sculpture 2012, Thailand will be held during 20 July-5 Aug, 2012. The Thai Candle Festival is organized with the aim to conserve unique Thai arts and culture as well as to publicize this wonderful event to be well-known. This can also encourage future generations to realize in the value of arts. ... The list of selected artist will be announced on 5 June, 2012 by E-Mail.

Program :

19 July - Depart to Ubon Ratchathani/ Welcome Party Briefing/Start Workshop

20 -31 July : Workshop

1 Aug : Sightseeing Ubon Ratchatani

2 Aug : Attend a ceremony of Asalha Puja Day

3 Aug : Enjoy Wax procession / Thank you Party

(http://inter.tourismthailand.org/sg/home/whats-new/whats-new-info/?home_news_id=878&cHash=225e1a2e59)

        ภาพล่าง : ศิลปินชาวต่างชาติ จาก 8 ประเทศ ที่ไปร่วมกิจกรรมการปั้นและแกะสลักเทียนที่อุบลฯ  

 

       หลังจากนั้น ก็มีการเตรียมการอีกหลายขั้นตอน ตั้งแต่ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เตรียมบทสัมภาษณ์โดยอาจารย์ให้ข้อชี้แนะ ให้ไปฝึกซ้อมบทให้คล่อง ให้บางกลุ่มแสดงสถานการณ์จำลองให้ดู และสุดท้ายได้ให้ข้อคิดกับนักศึกษา ด้วยใบความรู้ "7 Things Not To Do When Speaking English" ซึ่งเป็น 7 อย่างที่พึงหลีกเลี่ยง เมื่อจะต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง โดยตัดตอนเนื้อหามาจากแนวคิด ของ Josh ซึ่งได้เขียนขึ้น จากประสบการณ์ 2-3 ปีที่เขาได้ท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ และได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับชาวต่างชาตินับพันๆ คน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และได้พบเห็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของพวกเขา

 7 Things Not To Do When Speaking English by Josh on April 23, 2012

       I’ve spent the last few years traveling and living abroad, and during that time I’ve talked to a lot of people who spoke English as a foreign language. After talking to thousands of foreigners in English I’ve noticed several things that they do that hurt their progress as a language learner. Here are the top 7:

          1)      Don’t Be Too Ashamed To Speak (อย่าอายที่จะพูด) : There is only one way to learn how to speak English, and that is to open your mouth and speak English! The only way you will ever get better at speaking is by speaking, and speaking a lot!   

          2)      Don’t Be Afraid of Making Mistakes (อย่ากลัวว่าจะพูดผิด) : Everybody makes mistakes, even native speakers of English. Nobody is born speaking perfect English; fluency is something that takes time and hard work to achieve. There are many Americans who go through 13 years of schooling and still don’t learn how to speak English properly. You can learn from them and improve your skills.

         3)       Don’t Apologize For Your Level (ไม่ต้องกล่าวขอโทษที่ตนพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี) : Something that really annoys me when I’m talking to someone in English is when they apologize for how much English they speak. I’ve never been offended by someone’s level of English, and I don’t get upset when someone makes mistakes.

        4)       Don’t get frustrated with yourself (อย่าเครียดเวลาพูด) : Learning English will come with a certain amount of frustration. At some point you will come to a stage where you won’t be able to fully express yourself like you would be able to in Portuguese, and there will be times when you won’t be able to find the right word to say.  …The only way to overcome this frustration is by practice, practice, practice.

         5)  Don’t take it personally when people don’t understand you (ไม่ต้องไปเอามาเป็นอารมณ์ เมื่อคนฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด) : … Due to the large number of English speakers in the world, there are a wide range of accents, some of which are hard to understand.

          6) Don’t compare yourself to other English Speakers (ไม่ต้องนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ที่พูดภาษาอังกฤษ) : No matter what level your English is at, you had to work hard to bring yourself to that level. Be proud of what you’ve accomplished and don’t be too concerned with what other people think about it.

           7) If you are fluent, or just think you are, DON’T GET COCKY (ARROGANT) (เมื่อคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแล้ว ก็อย่าเพิ่งลำพองใจ) “Life (English) is a Journey Not a Destination.” (เพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมาย : นั่นคือ เป็นกิจกรรมที่ต้องทำไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด)

          ในการออกไปสัมภาษณ์ชาวตะวันตกนั้น แม้ว่านักศึกษาบางกลุ่มจะประสบกับปัญหา แต่สุดท้าย ทุกกลุ่มก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยความพยายามของพวกเขาเอง ซึ่งตรงกับสุภาษิตที่ว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น (Where there is a will, there is a way.) ผู้เขียนอดไม่ได้ ที่จะรู้สึกชื่นชมในลูกศิษย์ของตน ที่ได้ใช้ความพยายามในการตามหาบุคคลเป้าหมาย และกล้าที่จะสื่อสาร จึงขอกล่าวกับนักศึกษาทุกคน ทุกกลุ่มที่ทำได้สำเร็จว่า "Congratulations. You did it. (ดีใจด้วยจริงๆ พวกเธอทำได้แล้ว)" และหวังว่า ประสบการณ์ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้น ของความกล้าที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ในโอกาสต่อๆ ไป    

 

        

     ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการเขียนอนุทินของนักศึกษา จากประสบการณ์ดังกล่าว 

          รายที่ 1 นักศึกษา Section 02 สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 (คนซ้ายสุดในภาพล่าง)  

         (http://www.gotoknow.org/journals/entries/111909)

          เวลา 18.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2555 ข้าพเจ้านัดเจอกับเพื่อนๆเพื่อไปทำกิจกรรมการสนทนากับชาวต่างชาติ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งถือว่าว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวอุบลราชธานีเรามาถึง 111 ปี ซึ่งทางจัดหวัดได้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2555 เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาสำหรับชาวอุบลและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนวัฒนธรรมอันวิจิตรศิลป์ ณ จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้

        กระทั่งเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง สมาชิกของกลุ่มเราก็เดินทางมากันอย่างพร้อมหน้า พร้อมตากัน และเตรียมพร้อมกับการทำกิจกรรมในวันนี้ จากนั้นพวกเราเกาะกลุ่มออกตระเวนไปเพื่อไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ แต่ในระหว่างการออกเดินหาชาวต่างชาตินั้น มันช่างมีผู้คนมากมายเสียเหลือเกิน คนเดินเบียดเสียดสีกันไปมา จนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความแออัด ร้อนไปทั้งตัว และกระหายน้ำ จนเริ่มหงุดหงิดบ้างเล็กน้อย แต่ข้าพเจ้าและสมาชิกทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่อสภาวะรอบข้าง เพื่อกิจกรรมของเราจะได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ พวกเราเร่งฝีเท้าเพื่อตระเวนหาชาวต่างชาติกันต่อ กระทั่งไปเจอชาวต่างชาติมากมายหลายคนในบริเวณถนนสายเทียน แต่พวกเราก็ยังไม่กล้าเข้าไปทักทาย เพราะพวกเรายังเขินอายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว เพราะพวกเราไม่เคยทำกิจกรรมที่แปลกและท้าทายอย่างนี้มาก่อน เมื่อพวกเราได้เข้าไปทักทายขอสัมภาษณ์ขาวต่างชาติหลายต่อหลายคน แต่ผลที่ออกมากลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะภรรยาของชาวต่างชาติที่เป็นคนไทยกลับปฏิเสธการขอสัมภาษณ์ของกลุ่มพวกเรา อันมาจากสาเหตุที่ว่า ไม่ให้สัมภาษณ์บ้าง รบกวนเวลาบ้าง แต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

        จนกระทั่งได้ไปพบกับชาวต่างชาติคนหนึ่ง เธอมีชื่อว่า “ดอลญ่า” เป็นชาวเยอรมัน เธอเป็นชาวต่างชาติที่ใจดี และมีอัธยาศัยไมตรีอย่างเป็นกันเอง เธอเป็นคนที่น่ารัก ตัวสูง ตาโต เธอไม่ทะนงตัว และยอมให้พวกเราสัมภาษณ์อย่างง่ายดาย เมื่อพวกเราสนทนาสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย พวกเราก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และได้กล่าวคำขอบคุณกับเธออย่างไมตรีจิต จากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันไปชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษากันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและแอบแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้า

        กิจกรรมการไปสนทนาการกับชาวต่างชาติ เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้พวกเราได้กล้าแสดงออก และมีทักษะการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้ารู้สึกดีและมีความสุขมากๆ ในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนในครั้งนี้ พวกเราขอขอบคุณ ผศ.วิไล แพงศรี มากๆครับ ที่ทำให้กิจกรรมการสนทนากับชาวต่างชาติบรรลุไปด้วยดี และมีความสุขในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์แก่ตัวเราเองด้วยครับ

 

       รายที่ 2  นักศึกษา Section 03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3  (คนซ้ายสุดในภาพล่าง)

(http ://www.gotoknow.org/journals/entries/113067)

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 หนูได้ร่วมทำกิจกรรมสนทนากับชาวต่างชาติ แต่ในการตามศิลปินชาวต่างชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หนูและกลุ่มเพื่อนได้ตามหาคนที่อาจารย์เเนะนำให้ไปสัมภาษณ์ศิลปินชาวต่างชาติ หนูและกลุ่มเพื่อนได้ไปรอเพื่อการสัมภาษณ์แถวผลงานของศิลปิน และหนูกับกลุ่มเพื่อนก็ได้รู้ว่าศิลปินชาวต่างชาติได้ไปท่องเที่ยวกับไกด์นำเที่ยว หนูกับเพื่อนๆในกลุ่มได้โทรไปหาอาจารย์ว่าเอาชาวต่างชาตินอกเหนือจากคนที่อาจารย์แนะนำได้ไหม อาจารย์ก็บอกว่าได้ เราเลยออกเดินตามหาชาวต่างชาตินานหลายชั่วโมง แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมา พอตกเย็นก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์ กลุ่มเพื่อนๆหนูเลยตกลงแยกย้ายกันกลับบ้าน เพื่อพี่จะมาตามหาชาวต่างชาติในวันถัดมา คือ วันที่ 3 สิงหาคม2555 หนูกับเพื่อนๆ ก็ยังออกตามหาชาวต่างชาติอยู่นาน แต่ก็ถูกปฏิเสธอีกเช่นเคย พอตกเย็นกลุ่มเพื่อนและหนูได้มานั่งพักในพิพิธภัณฑ์จุดที่จัดการแสดงงาน และทันใดนั้นก็ได้เจอกับศิลปินชาวต่างชาติที่อาจารย์แนะนำ จึงรีบเข้าไปทำการสัมภาษณ์ศิลปินชาวต่างชาติทันที  กิจกรรมสนทนากับชาวต่างชาติทำให้หนูได้รู้ว่า อย่าไปกลัวที่จะพูดผิด

     - ความรู้สึกตอนสัมภาษณ์ : เกร็งและตื่นเต้นมากกล้าๆกลัวๆที่จะพูดผิดในการสื่อสารกับศิลปินชาวต่างชาติ แต่ศิลปินชาวต่างชาติให้การสัมภาษณ์เป็นกันเองยิ้มแย้ม

      -ความรู้สึกหลังสัมภาษณ์ : ทำให้หนูรู้สึกหายตื่นเต้นหายเกร็ง แล้วนึกคิดกับตัวเองว่า เราก็สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ ถึงแม้การออกเสียงหรือการพูดยังมีติดขัดบ้าง

กลุ่มหนูได้ไปสัมภาษณ์

ชื่อศิลปิน: Mr. Fabian Rucco

ประเทศ: Argentina

ชื่อผลงาน: Instructions to fly

 

        รายที่ 3 นักศึกษา Section 04 สาขาวิศวกรรมเครือข่าย ชั้นปีที่ 2 (นักศึกษาชายในภาพซ้ายที่กำลังพูด)(http://www.gotoknow.org/journals/entries/112898)

       วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น  เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในช่วงงาน The Wax festival ubon  ผมได้เรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์การพัฒนาตน อาจารย์ผู้สอนท่าน ผศ. วิไล  แพงศรี  สั่งให้แต่ละกลุ่มไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนทางด้านทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  ซึ่งทำให้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้นำวิชาที่เรียนมาไปใช้กับชาวต่างชาติจริงๆ สักที  และต้องเตรียมตัวอย่างมากเพราะกลัวว่าจะพูดผิดหลักภาษา และกลัวฝรั่งจะไม่เข้าใจที่เราพูด พอถึงวันที่ไปสัมภาษณ์จริงๆ ก็ได้รู้สึกว่าฝรั่งเขาใจดีมาก พยายามที่จะฟังเราพูดและใส่ใจการสัมภาษณ์ของเรา  

       ชาวต่างชาติที่ผมได้สัมภาษณ์ ชื่อ Maric .  he very  friendly. comes from Australia. "ไม่รู้เป็นไรนะพอเอ้ยชื่อประเทศนี้ขึ้นมาผมนึกถึงจิงโจ้ตลอดเลยตั้งแต่เด็กแล้ว" แล้วที่ผมภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยหลังจากที่ได้ยินว่า Maric บอกว่าเขารักเมืองไทย เมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมีวัฒนธรรมที่งดงามคนไทยนิสัยดี และที่สำคัญเขาก็มีภรรยาเป็นคนไทย

อาจารย์แสดงความเห็นดังนี้    

 • เขียนได้ดี แต่ให้แก้ไขภาษาอังกฤษ และภาษาไทยดังนี้

• The wax festival ubon ให้แก้อักษรตัวแรกเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัว เช่น Wax

• Mr.maric ,  he very  freindly, come from Australia แก้เป็น

   Maric comes from Australia. He is very  friendly.

 • แก้ไขภาษาไทย "...ไม่รู้เป็นไรนะพอเอ้ย (เอ่ย) ชื่อประเทศนี้ขึ้นมาผมนึกถึงจิ้งโจ้ (จิงโจ้) ตลอดเลยตั้งแต่เด็กละ (แล้ว)

      ในบันทึกนี้ อาจารย์มีกติกา (เฉพาะกับนักศึกษานะคะ สำหรับกัลยาณมิตร GotoKnow : As you like it. ค่ะ) ว่า ถ้าใครจะแสดงความเห็น จะต้องเลือกว่า ชอบคำคมใดมากที่สุด ระหว่าง คำคม ๑-๖ โดยจะต้องขยายความด้วยว่า เข้าใจว่าคำคมที่เลือกมีความหมายว่าอย่างไร และทำไมจึงชอบคำคมนั้นๆ มากที่สุด สำหรับนักศึกษาที่ใช้คำแปลใน Google  ควรปรับคำแปลให้เป็นสำนวนภาษาของตน เพื่อจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่น และจะช่วยให้อาจารย์ สามารถประเมินทักษะทางภาษาของนักศึกษาได้ 


 

ภาคผนวก

          จากที่ผู้เขียนได้ติดตาม ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 : 04. 30 น. พบว่า จากนักศึกษาจำนวน 31 คน ที่ได้บอกถึงความชอบของตนต่อคำคม ๑-๖ คำคมที่มีนักศึกษาชอบมากที่สุด (ประมาณ 42 %) คือ "คำคมที่ ๒ : Don't cry over the past, it's gone......(อย่าร้องไห้ ให้กับอดีตที่ผ่านไปแล้ว...)"...ก็ไม่ทราบว่า ความชอบดังกล่าว แสดงนัยว่า ลูกศิษย์ของผู้เขียน ไม่ค่อยพึงพอใจกับอดีตของตนหรืออย่างไร...รองลงมา (ประมาณ 29 %) ชอบ "คำคมที่ ๓ : Learn from yesterday.....(เรียนรู้จากอดีต...)" คำคมที่มีนักศึกษาชอบน้อยที่สุดคือ "คำคมที่ 4 : Always remember you are braver than you believe...(จำไว้เสมอว่า...คุณเป็นผู้กล้า กว่าที่คุณเชื่อว่า คุณเป็น...)" และคำคมที่ยังไม่มีใครเลือกเลย คือ "คำคมที่ ๕" ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า สาเหตุที่ไม่มีใครเลือกคำคมดังกล่าว เป็นเพราะไม่แน่ใจในความหมายหรือไม่ ก็เลยให้ความหมายไว้พอเป็นแนวทาง ดังภาพล่าง (ประโยคภาษาอังกฤษในภาพขวา น่าจะถูกต้องมากกว่าประโยคในภาพซ้าย) 

 

 

หมายเลขบันทึก: 500870เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2012 19:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 สิงหาคม 2013 23:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (104)

                                                                                                                     จากที่ผู้เขียนได้อ่านมาข้างต้นทำให้ผู้เขียนรู้สึกประทับใจมากๆค่ะ การที่นักศึกษาเราได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง เเละประสบการณ์ที่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ก็เท่ากับว่าได้พัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษไปในตัวค่ะ

ชอบคำคมที่6 ค่ะ 

"change your thoughts and you change your world."

หมายความว่า "การที่คุณคิดจะเปลี่ยนเเปลง คุณเเละโลกของคุณก็จะเปลี่ยนเเปลงไปด้วย"

ชอบคำคมนี้เพราะทำให้ผู้อ่านได้ข้อคิดในการที่จะเปลี่ยนเเปลงตัวเอง อย่างที่คำคมได้บอกไว้ว่า การคิดที่จะเปลี่ยนเเปลงก็เท่ากับหลายๆอย่างที่ไม่ดีก็จะดีขึ้น เปลี่ยนเเปลงไปไม่มากก็น้อยค่ะ

ต้องขออภัยไว้ด้วยนะค่ะ ถ้าผู้เขียนได้เเปลความหมายผิดพลาดไป

       ต้องขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี มากนะคะ ที่ฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงออก จากการไปสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติ ทำให้ดิฉันรู้ว่าการจะพูดคุยกับชาวต่างชาตินั้นมันไม่ยากอย่างที่เราคิด และชอบประโยคแรกค่ะ ที่ว่า

            " Yesterday is history. เมื่อวาน คือ อดีต                       

                   Tomorrow is mystery. วันพรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ                

                         Today is a gift. วันนี้เป็นวันที่ระลึก "

         ชอบคำคมนี้ เพราะทำให้เรารู้ว่า เวลาเราทำอะไรในแต่ละวันนั้น เราจะต้องทำด้วยความตั้งใจ และเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ไม่อาจย้อนกลับมาแก้ไขอะไรที่เราทำไปในเมื่อวานได้ และในวันข้างหน้าของเรา เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สรุปแล้วเราจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด

* ขอบคุณอาจารย์ วิไล มากค่ะ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ ที่สามารถเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยให้มีความกล้าแสดงออก รู้จักการทำงานเป็นทีม ขอขอบพระคุณค่ะ

* สำหรับคำคมที่ดิฉันชอบคือ หมายเลข ๒

      Don't cry over the past, It's gone.

    Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

    Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า..อย่าร้องไห้กว่าอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว

         อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง

          อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

      เหตุผลที่ดิฉันชอบคำคมที่๒ เพราะความหมายที่ บอกให้เราเข้มแข็ง อย่านำเรื่องราวในอดีตมาคิดมากแต่ให้นำมาเป็นบทเรียน อย่าไปกังวลว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ขอแค่เราทำในแต่ละวันของชีวิตให้เต็มที่และมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะ

 • ขอขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี มากค่ะที่ทำให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ได้กล้าแสดงออกในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดคือ คำคมหมายเลข ๒ ค่ะ

      "Learn from yesterday live for today hope for tomorrow."

     เรียนรู้จากเมื่อวานนี้มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้หวังถึงวันพรุ่งนี้

 • เหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกคำคมหมายเลข๒ เพราะเมื่อเรามีบทเรียนจากวันที่ผ่านมาแม้ว่าดีหรือไม่ดีเราสามารถนำมาประยุกต์หรือนำมาใช้ในวันพรุ่งนี้วันข้างหน้าได้   ขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ่

การที่นักศึกษาได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ทำให้นักศึกษากล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าสนทนาและได้ประสบการณ์ด้วยค่ะ

ชอบคำคมที่ 2

Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า...อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา,ให้มันผ่านไปแล้ว

   อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,ที่มันยังมาไม่ถึง

   อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

 เหตุผลที่ดิฉันชอบคำคมที่๒ เพราะบอกให้เรามีความเข้มเเข็ง คิดเสียว่าอดีตที่มันผ่านมาเเล้วให้มันผ่านไป อย่าพึ่งไปพูดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ทำปัจจุบันให้ดี

การที่นักศึกษาได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ทำให้นักศึกษากล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากชึ้น และเป็นการฝึกทักษะของนักศึกษาด้วย

สำหรับคำคมที่ผมชอบคือ หมายเลข ๒

Don't cry over the past, It's gone.
Don't stress about the future, It's hasn't arrived.
Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า

อย่าร้องไห้กว่าอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว
อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง
อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

เหตุผลที่ผมชอบคำคมนี้คือ เป็นคำคมที่ให้กำลังใจผมมากในการใช้ชีวิต ในการใช้ของชีวิตคนเรานั้นอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่ามมาควรเลือกจำแต่สิ่งที่ดีๆ อะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจก็ทิ้งมันไปให้หมด เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ๆวันใหม่ๆ วันพรุ่งนี้ที่สดใสยังรออยู่

2) และให้ทุกคนเลือกเขียนอนุทินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จาก 3 เหตุการณ์ คือ 1) ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ 2) ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการมีส่วนร่วมในวันอาสาฬหบูชา และ/หรือวันเข้าพรรษา และ 3) ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการทำกิจกรรมในช่วงวันแม่ (ปริศนา มาลาสายไม่ต้องเขียนอีก แต่ต้องแก้ไขชื่อที่ใช้ใน GotoKnow ให้ถูกต้องก่อน จึงจะได้รับการประเมิน) อาจารย์คะหนูเข้าใจว่าอาจารย์ให้เลือกทำ 3 ข้อนี้ค่ะ หนูก็เลยบันทึกเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา และหนูได้บันทึกวันที่ผิดไป ตอนนี้หนูได้แก้ไขอนุทินแล้วค่ะ และหนูจะบันทึกประสบการที่ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติด้วยค่ะ รบกวนอาจารย์เข้าไปประเมินอีกครั้งนะคะขอบพระคุณค่ะ

จากการที่อาจารย์ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำให้เราได้พูดคุยกับชาวต่างชาติ ทำให้เรากล้าแสดงและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ

 ประโยคคำคมที่ชอบคือ คำคม ที่ ๓   

 Learn from yesterday เรียนรู้จากเมื่อวาน

Live for today มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้

 Hope for tomorrow หวังเพื่อวันพรุ่งนี้

เหตุผลเพราะ>>>>คำคมนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังใจ แม้ อดีตทีผ่านมาจะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราควรนำสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนคอยย้ำเตือนให้เราสู้เพื่อวันนี้และวันข้างหน้าอย่างมีความหวัง

ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่า การคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไป ที่จะทำใหสิ่งที่ตนฝัน .. ในทุกปัญหาย่อมมีวิธีคลี่คลายที่ถูกจุดและมีช่วงเวลาแก้ที่เหมาะสม อยู่ที่เราเองเท่านั้น ว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ และเปลี่ยนแปลงมันอย่างไร ที่สำคัญอย่ายอมแพ้...ถ้ายังไม่หมดเวลา.

หนูชอบคำคมที่ ๒ ค่ะ

Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า..อย่าร้องไห้กว่าอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว

   อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง

   อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

 เหตุผลที่ดิฉันชอบคำคมที่ ๒ เพราะความหมายที่ว่าคนเราต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อดีตและอนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราย้อนกับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้ 

   สวัสดีค่ะ อ.ผศ. วิไล แพงศรี ขอขอบพระคุณสำหรับคำชี้แนะ และมอบโอกาสดีๆ ให้พวกเราสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียน ทำให้พวกเรามีความกล้าแสดงออกและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์จริง

  สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุด คือ คำคมหมายเลข ๓ ค่ะ

         Learn  from  yesterday.

         Live    for     today.

         Hope  for     tomorrow.

         เรียนรู้จากอดีต

         อยู่กับปัจจุบัน

         มีความหวังเพื่ออนาคต

         เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ คือ สิ่งที่ผิดพลาดจากอดีตเป็นครูสอนเราได้ดีที่สุด และควรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำให้มีคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้าค่ะ

         ขอขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆนี้นะค่ะ

      

การที่ได้ไปสัมภาษณ์คนต่างชาติคือการได้ศึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่ค่ะ ขอบคุณ อ.วิไล แพงศรี ที่มอบโอกาสดี ๆ ให้กับนักศึกษา คำคมที่หนูชอบคือ คำคมที่2

Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า. อย่าร้องไห้กว่าอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

เหตุผลที่ชอบคำคมที่ 2 เพราะความหมายทำให้เราได้เรียนรู้ได้อยู่กับเรื่องราวในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องในอดีตที่ผ่านมาแก้ไขไม่ได้ และรวมถึงเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ จากที่ได้อ่านบันทึกนี้แล้ว หนูมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่หนูและเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ไปสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เพราะได้เรียนรู้ประสบการณ์ กล้าแสดงออกมากขึ้น และได้พัฒนาทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งโอกาสอย่างนี้หาได้ยากมากถึงแม้การเรียนรู้จากสถานจริงนี้จะมีอยู่มากมาย แต่ว่าโอกาสที่จะทำนั้นมีน้อยมาก ขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะที่ทำให้หนูและเพื่อนๆมีโอกาสได้ทำกิจกรรมนี้

สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุด คือ คำคมหมายเลข ๓ ค่ะ

Learn from yesterday.

Live for today.

Hope for tomorrow.

หมายความว่า: สะสมความรู้มาตั้งแต่ในอดีต มีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน มีความหวังต่ออนาคต

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ คือ เป็นคำคมที่บ่มชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะที่ว่าสะสมความรู้มาตั้งแต่ในอดีต นั้นก็จะทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต มีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน คือ รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความจริง และมีความหวังต่ออนาคต คือ เราควรจะมีความฝัน ความเชื่อว่าเราจะทำได้จริงๆ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

ขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่ทำให้เรามีประสบณ์การสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ผมชอบ 2 คำคมที่ว่า

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง

 อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ได้จัดกิจกรมดีๆขึ้นมา ทำให้หนูได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะหลายด้าน เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การฝึกใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ ฯ

     Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

     หมายความว่า..อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว

อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง

อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

    เหตุผลที่ชอบคำคมที่ 2 เพราะทำให้หนูรู้สึกว่า เราไม่ควรยึดติดกับอดีต แต่ควรเอาบทเรียนในอดีตนั้นเตือนใจเรา เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายภาคหน้าอีก และควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด อนาคตก็จะสดใสเอง

 

ขอบคุณอาจารย์ วิไล  มากค่ะที่มีกิจกรรมดีๆ ให้นักศึกษา ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและความสามัคคีในกลุ่ม

 สำหรับคำคมที่ชอบ คือคำคมที่ ๒

Dont , cry  over  the  past, it,s  gone

Don,t  stress  about   the  future, it,s  hasn,t   arrived.

Live  in  the present  and  make  it  beactiful.

ความหมายว่า  อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา มันผ่านไปแล้ว  อย่าให้ความสำคัญกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันทำมันให้สวยงาม

เหตุผลที่ดิฉันชอบคำคม เพราะ บอกให้เราเข้มแข็ง อย่าไปเสียใจกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเราทำให้ดีที่สุด  อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

อาจารย์ค่ะ หนูได้เขียนอนุทินตามวันเวลาที่อาจารย์กำหนดแล้ว เรื่องข้อมูลและความรู้สึกที่ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ วันนี้หนูไม่ได้ไปเรียน เนื่องจากติดภารกิจงานศพคุณตาน้องของคุณยายหนู วันนี้เป็นวันเผาเลยไม่ได้ไปเรียนตามปกติ ตอนนี้เพิ่งเสร็จจากงานแล้วหนูโทไปถามเพื่อนว่าเรียนวันนี้เป็นไงบ้าง แต่เพื่อนบอกว่าอาจารย์บอกว่าหนูไม่ได้เขียนอนุทิน แต่หนูเขียนแล้วตามวันเวลาที่กำหนดด้วย หนูอยากรบกวนอาจารย์เข้าไปเช็คใหม่ได้ไหมค่ะ

ขอบคุณ อาจารย์ วิไล แพงศรี ค่ะ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆมาให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับคำคมที่ชอบ คือ คำว่า

"Learn from yesterday live for today hope for tomorrow."

หมายความว่า เรียนรู้จากเมื่อวานนี้ มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ สำหรับความหวังในวันพรุ่งนี้

เหตุผลที่เลือกคำคมนี้เพราะว่า แม้ว่าอดีตเราอาจมีเรื่องราวที่ไม่ดีไม่น่าจดจำแต่เราจะยังอยู่กับวันนี้ได้อย่างมีความสุขเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ขอขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆ ที่มีกิจกรรมในฝึกให้เกิดการพัฒนาตนไปในตัว

สำหรับผมชอบ คำคมที่ ๑

" yesterday is history tomorrow is a mystery today is a gift "

แปลว่า "“เมื่อวานคืออดีตที่ผ่านเลยไปถึงพรุ่งนี้สุดที่จะหยั่งรู้ในวันนี้คือรางวัลชีวิต”

เหตุผลที่ชอบคือ คำคมความนี้ทำให้ผมได้คิดหลายๆอย่าง "ชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนไม่ว่าจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ สำหรับอนาคตหรือวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ ในวันนี้เราทำปัจุบันให้ดีที่สุดก็พอ "

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูได้อ่านบันทึกแล้วก็รู้สึกนึกถึงวันที่ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ครั้งนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆ แต่ก็ได้ประสบการณ์และได้ฝึกความกล้าของตัวเอง หนูขอขอบพระคุณอาจารย์ที่สอนให้หนูได้กล้าในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ  

สำหรับคำคมที่หนูชอบมากที่สุด คือ

"Learn from yesterday live for today hope for tomorrow."

หมายความว่า "เรียนรู้จากวันวาน,ใช้ชีวิตในปัจจุบัน,มีความหวังสำหรับวันพรุ้งนี้"

เหตุผลที่เลือก คือ คำคมนี้ทำให้หนูคิดถึงตัวตนของหนูเอง ว่าเราใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุด และนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสอนตัวเอง อนาคตเราก็หวังให้เป็นไปด้วยดี (แต่อนาคตที่ดี ขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่เราทำ)

รับทราบงานที่อาจารย์สั่งแล้วน่ะค่ะ

คำคมที่ชอบ คือ Learn from yesterday เรียนรู้จากเมื่อวาน

Live for today มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้

Hope for tomorrow หวังเพื่อวันพรุ่งนี้

เพราะ เป็นแรงผลักดันให้สู้ต่อไปเพื่อชีวิตข้างหน้า แม้ว่าอดีตจะเคยผิดพลาดมา ให้เราคิดว่ามันเป็นบทเรียนและเราจะไม่กลับไปทำมันอีก

ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้นำบันทึกดีๆแบบนี้มาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อ่านค่ะ และจากที่ได้อ่านบันทึกนี้แล้วก็ทำให้ได้รับความรู้หลายอย่างเลยค่ะ ดิฉันชอบคำคมที่ 2 ค่ะ

คือ Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

 Live in the present and make it beautiful.

ซึ่งมีความหมายว่า อย่ายึดติดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง จงอยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้สวยงาม

ที่ชอบคำคมนี้เพราะ ทำให้ตระหนักได้ว่า อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และเราไม่มีทางรู้ว่า วันข้างหน้า(คืออนาคตของเรา)จะเป็นยังไง อย่ายึดติดกับมัน แล้วอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและทำวันต่อๆไปให้สวยงามยิ่งขึ้น

      ขอบคุณอาจารย์ วิไล แพงศรี มากค่ะ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยให้มีความกล้าแสดงออก รู้จักการทำงานเป็นทีม ขอขอบพระคุณค่ะ

* สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบคือ หมายเลข 4

ALWAYS REMEMBER YOU ARE  BRAVER THAN YOU BELIEVE  STRONGER THAN YOU SEEM SMARTER  THAN YOU THINK

*หมายความว่า โปรดจำไว้เสมอ คุณต่างก็กล้าหาญมากกว่าที่คุณเชื่อ แข็งแรงกว่าที่คุณเห็น ฉลาดกว่าที่คุณคิด

*เหตุผลที่ชอบ เพราะเป็นเหมือนการให้กำลังใจ ทำให้เรากล้าที่จะต่อสู้กับอุปสรรค  เปรียบเสมือนว่าคนเราแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษในตัวเอง ขึ้นอยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบใด

จากที่ดิฉันได้อ่านบทความข้างต้น รู้สึกประทับใจและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ขอบคุณ อ.วิไล แพงศรี ที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ค่ะ

คำคมที่ชอบมากที่สุดคือ คำคมที่ ๓

Learn from yesterday  

Live for today           

Hope for tomorrow

...หมายความว่า...

เรียนรู้จากเมื่อวาน

มีชีวิตอยู่สำหรับวันนี้

หวังเพื่อวันพรุ่งนี้

* เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ * เราได้เรียนรู้มาจากเมื่อวานให้มันเป็นเครื่องเตือนใจ ถ้าสิ่งใดทำให้เราไม่สบายใจ หยุดกังวลถึงเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้ว อดีตก็คืออดีต มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ และทำวันนี้ให้ดีที่สุด

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์วิไล แพงศรี หนูขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆที่อาจารย์ได้จัดขึ้น ทำให้หนูประทับใจเป็นอย่างมาก เกิดการพัฒนาตนไปในตัว กล้าแสดงออก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเรรียนรู้จากประสบการณ์ สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบคือ คำคมหมายเลข ๓ ค่ะ

  Learn from yesterday.
   Live  for   today.
   Hope for   tomorrow.
   เรียนรู้จากอดีต
   อยู่กับปัจจุบัน
  มีความหวังเพื่ออนาคต
   เหตุผลที่ชอบคือ เราควรนำสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดในอดีต มาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองในปัจจุบัน เพื่อคอยย้ำเตือนให้เรามีความหวังที่จะสู้ต่อไปในอนาคต แม้อนาคตจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่ถ้าหากอะไรยังไม่เกิดขึ้น เราก็ยังมีความหวัง คือทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานจะดีที่สุดค่ะ
 • ขอขอบคุณ "กัลยาณมิตร GotoKnow" ทุกท่านมากนะคะ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจ
 • ขอบใจนักศึกษาทุกคน ที่ให้กำลังใจอาจารย์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงความชอบความพอใจต่อคำคมที่ให้ไว้ ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่แต่ละคนจะได้แสดงทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของตนให้ปรากฏ และได้แสดงออกถึงเจตคติของแต่ละคน  

เสียดายมาอ่านเจอ ข้อเสนอแนะที่ดี ๆ เกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาต่างประเทศ ข้อหลีกเลี่ยง 7 ประการ ไม่งั้นคงเข้าประชาคมเอาเซียนอย่างสบาย ขอบคุณบทความที่มีสาระดี ๆ ...สวัสดีครับ

ผมชอบคำคม ที่ ๒ Don't cry over the past, It's gone Don't stress about the future, It's hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า อย่าร้องให้กับอดีตที่มันผ่านมาแล้ว อย่าให้ความสำคัญกับอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึง จงอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

ชอบ คำคมที่สอง เพราะ การที่เราได้ทำสิ่งใดลงไปแล้วนั้นถ้ามันผิดพาดไปแล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียน และอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่รู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราฉะนั้น ถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตกับอดีตของเราก็จะดีเอง

คำคมที่ชอบ คือ คำคมที่ ๓ Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. หมายความว่า

 เรียนรู้จากอดีต
 อยู่กับปัจจุบัน
 มีความหวังเพื่ออนาคต

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะเป็นคำคมที่สอนให้เรานำข้อผิดพลาดจากอดีตมาเป็นบทเรียน ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และมีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเอง

คำคมที่ชอบ คือ คำคมที่ 2

Don't cry over the past, it's gone

Don't stress about the future, it's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful. อย่าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมา มันผ่านไปแล้ว อย่าเครียดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุด

เหตุผลที่ชอบ เพราะทำให้รู้ว่าเราไม่ควรยึดติดกับอดีต ควรเอาข้อผิดพลาดในอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบัน และควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด

   คำคมที่ชอบและประทับใจที่สุดคือ live in the present and make it beautiful. อย่ายึดติดกับอดีตที่อยู่ข้างหน้า จงอยู่กับปัจจุบันเเละทำให้ดีที่สุด ชอบเพราะอดีตที่ผ่านมาถือว่าให้เป็นบทเรียน และอยู่กับปัจจุบันที่ที่ต้องทำให้ดี และต้องให้ดีที่สุด
เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับที่อาจารย์ให้นักศึกษาไปสนทนากับชาวต่างชาติผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผมและเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ไปสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

คำคมที่ผมชอบ คือ คำคมที่ 3

learn from yesterday live for today hope for tomorrow.

"เรียนรู้จากเมื่อวานนี้มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้หวังถึงวันพรุ่งนี้ สิ่งที่สำคัญคือจะไม่หยุดตั้งคำถาม. "

ชอบคำคมนี้เพราะ วันที่ผ่านมาย่อมมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีเป็นประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วย้อนไปแก้ไข้ปัญหาไม่ได้และนำมาเป็นบทเรียนเพื่อดำเนินชีวิตและทำให้วันข้างหน้าให้ดี

    ขอบคุณอาจารย์ วิไล แพงศรี มากค่ะ ที่มีกิจกรรมที่ช่วยให้เราได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นกลุ่ม

สำหรับคำคมที่ชอบคือ หมายเลข ๖

      Change your thoughts and you change your world.

ความหมาย การเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ และคุณก็จะเปลี่ยนแปลงโลกของคุณด้วย

เหตุผลที่ชอบ คือ การที่เรามีความคิดอคติกับใครคนใดคนหนึ่ง อาจทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความสุข เมื่อเราหันมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา มองคนนั้นในแง่ดีเราอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีจากตัวคนนั้นก็ได้และทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทำให้เราเปิดใจกว้างขึ้นในการพบเจออุปสรรคต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีอีกด้วย

สำหรับคำคมที่หนูชอบคือ คำคมที่ 2

ที่ว่า Don't cry over the past, it's gone.

 Don't stress about the future, it hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

คำคมที่เลือกมีความหมายว่า

อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

ชอบคำคมนี้เพราะให้ข้อคิดกับตัวเราว่าไม่ควรไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาเพราะมันได้ผ่านไปแล้วและควรอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 ขอบคุณ อาจารย์วิไล แพงศรี มากค่ะ ที่ให้เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ และเป็นการฝึกพูดคุยภาษาอังกฤษด้วย
 คำคมที่ดิฉันชอบคือคำคมที่ ๖
 Change your thoughts and you change your world.
 หมายถึง คุณปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ และคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลก
 เหตุผลที่ชอบคือ การที่เราคิดจะทำอะไรนั้นไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้นอกจากตัวเราเอง คนอื่นนั้นก็มีเพียงให้คำแนะนำเราขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะทำตามคำแนะนำของคนอื่นหรือเปล่า

คำคมที่ผมชื่นชอบ คือคำคมที่ 6 Change your thoughts and you change your world. หมายความว่า คุณปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ และคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลก เพราะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เปลี่ยนจากความคิดในเชิงลบเป็นความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี มีมุมมองที่แปลกใหม่ อย่ายึดติดอยู่กับอดีตที่เลวร้าย เมื่อเราเปลี่ยนความคิดของเราได้ก็เท่ากับว่าเราได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราจากโลกที่เคยเป็นสีดำ กลับเป็นโลกที่สดใส เพราะนั่นหมายความว่าเราได้อยู่กับโลกที่สร้างสรรค์ โลกที่แปลกใหม่ โลกที่มีแต่สุข หากคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

                              ชอบคำคมที่ ๑ ค่ะ

คำว่า yesterday is history แปลว่า เมื่อวานนี้คือเรื่องในประวัติศาสตร์หรือเมื่อวานนี้คือเรื่องในอดีต

   Tomorrow is mystegry แปลว่า พรุ่งนี้คือความลึกลับหรือพรุ่งนี้คือความลี้ลับ
   Today is a gift      แปลว่า วันนี้เป็นหนึ่งของขวัญหรือวันนี้เป็นหนึ่งพรสวรรค์

ชอบคำคมนี้เพราะว่า จะเป็นตัวช่วยเตือนความจำว่าเราไม่ควรสนใจเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วนึกถึงวันข้างหน้าที่สวยงาม

คำคมที่ชอบคือ " Yesterday is history. เมื่อวาน คือ อดีต

           Tomorrow is mystery. วันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้        
           Today is a gift. วันนี้เป็นวันที่ควรระลึก "

เหตุผลเพราะ คำคมนี้สอนให้เรารู้ว่าเราควรจะกระทำในปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่าไปคิดเรื่องที่ผ่านมาหรือเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตให้มาเกิดความไม่สบายใจแก่เรา เพียงแค่เราทำในวันนี้ให้ดีที่สุดและให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น และก้าวไปสู่อนาคตอย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่าไปคิดวุ่นวายใจในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

  • ขอบพระคุณ"ท่านแว่นธรรมทองBlank" มากนะคะ ที่กรุณาแวะมาเป็นกำลังใจทักทายพูดคุยกับ อ.วิอย่างสม่ำเสมอ อ.วิรู้สึกซาบซึ้งใจในน้ำใจของท่านจริงๆ ค่ะ
  • ท่านบอกว่า "เสียดายมาอ่านเจอ ข้อเสนอแนะที่ดี ๆ เกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาต่างประเทศ ข้อหลีกเลี่ยง 7ประการ ไม่งั้นคงเข้าประชาคมเอาเซียนอย่างสบาย" ก็ขอเรียนว่า เขามีคำคมว่า "It's never too late to mend (ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการเริ่มต้น) นะคะ
  • และเมื่อท่านพูดถึง "ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)" อ.วิก็ขอถือโอกาสทบทวนข้อมูลประเทศสมาชิกASEAN พร้อมภาพธงชาติใหม่ของ Myanmar (ส่วนใหญ่จะเห็นภาพที่มีธงชาติเมียนมาร์เป็นธงชาติเก่า) ดังนี้ค่ะ

          The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.  Brunei Darussalam then joined on 7 January 1984, Viet Nam on 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, andCambodia on 30 April 1999, making up what is today the ten Member States of ASEAN. (http://www.asean-community.au.edu/)

สําหรับคําคมที่หูนชอบคือหัวข้อที่๓ Learn from yesterday Live for today Hope for tomorrow แปลว่า สะสมความรู้มาตั้งแต่ในอดีตและมีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันและมีความหวังในอนาคต เหตุผลที่ชอบคือคนเราทุกคนจะต้องหาความรู้หรือประสบการณ์มาตั้งแต่ในอดีตและจะใช้ความรู้ที่มีในอดีตให้มีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดในอนาคตต่อไปไม่ว่าคนเราทุกคนจะมองไม่เห็นว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราทุกคนสามารถทําทุกวันให้เป็นอนาคตได้ ถ้าเราทุกคนมีความรู้และมีสติอุปสรรค์ใดๆก็ไม่สามารถมาขวางกั้นได้ค่ะ

ขอขอบคุณ อาจารย์ วิไลแพงศรี "นะคะ" ที่ได้มีบันทึกดีๆ และกิจกรรมดีๆ ในการฝึกผลทักษะและประสบการณ์ทั้งทางด้านความคิด การอ่าน และการเขียน ให้เกิดทักษะทางด้านแนวคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและศักยภาพไปในตัว นะคะ สำหรับคำคมที่ชอบ ก็คือ คำคมที่ 3 คำว่า

 • Learn for yesterday.
 • Live for today.
 • Hope for tomorrow.

หมายความว่า : เรียนรู้จากเมื่อวานนี้ ใช้ชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันนี้ เพื่อความหวังในวันพรุ่งนี้ เหตุผลที่ชอบ เพราะ :การเรียนรู้จากประสบการณ์และอดีตที่ผ่านมาทำให้เรารู้ที่จะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอดีตจะดี หรือ เลวร้ายก็ตามถือว่าเป็นบทเรียนและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อความหวังและเป้าหมายในชีวิตสูงสุดต่อไป

อยากบอกว่า..น่าอิจฉาลูกศิษย์ทั้งหลาย..ที่มีอาจารย์ที่ดีเช่นนี้..สนใจให้มากๆน๊ะครับเพราะผมเพิ่งอ่านมาว่า..คนไทยอาจจะสู้พม่าไม่ได้หลังจากเปิดเป็นเออีซี..ผมเองคงไม่สามารถไปสู้กับใครได้สะดวกแล้ว..นอกจากคอยเชียร์อยู่ข้างหลัง..Keep on learning..

ประทับใจน้องๆ ...และอาจารย์แม่มากๆ นะครับ...กับกิจกรรมดีๆ ครับ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ วิไล แพงศรี มากครับที่ได้นำกิจกรรมดีๆมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันและก็ยังเป็นการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอีกด้วย สำหรับคำคมที่เลือกคือ คำคมที่ 5

to dream of the person you'd like to

be,is a waste to the person you are

หมายความว่า การฝันอยากจะเป็นใครสักคน ก็เท่ากับการสุญเสียตัวตนที่คุณเป็น

เหตุที่ชอบ การที่ฝันจะเป็นใครสักคนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามเราได้ แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าฝันอยากจะเป็นอะไรแล้วสิ่งที่ฝันนั้นเป็นสิ่งที่ีดีหรือไม่ แต่สิ่งสุดท้ายก็ควรระลึกไว้เสมอว่าการที่เป็นตัวของตัวเองนั้นดีที่สุดเพราะคนเราเกิดมาเลือกที่จะทำดีได้

ขอบคุณท่านอาจารย์ วิไล แพงศรี มากนะค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่มีให้ลูกศิษย์ได้ฝึกฝนทักษะอยู่เสมอ ทำให้หนูกล้าที่จะแสดงออก ทำให้รู้ถึงความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม สำหรับคำคมที่ชอบ คือ คำคมที่ 3

Learn for yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

หมายความว่า เรียนรู้จากอดีต และนำข้อผิดพลาดมาแก้ไข

        เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความหวังในอนาคต

เหตุผลที่ชอบคือ ทำให้มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต และนำข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไข

         และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่อาจารย์ วิไล แพงศรี นำมาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาไทยอีกครั้ง และยังเป็นการช่วยพัฒนาในด้านการคิด การอ่าน การเขียน และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอีกด้วย คำคมที่ชอบคือ คำคมที่ ๑

Yesterday is history. เมื่อวานเป็นอดีตที่ผ่านมา Tomorrow is a mystery. พรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากจะรู้ได้ Today is a gift. วันนี้คือของขวัญสำหรับชีวิต

เหตุผลคือ เราควรนำอดีตที่ผ่านมา มาเป็นบทเรียนที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่คาดหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เพราะถ้าเรามัวแต่อยู่กับอดีตมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุข คาดหวังกับอนาคตมากเกินไปเราก็จะกังวนจนทำอะไรไม่ถูก ฉะนั้นแล้วเราควรอยู่กับปัจจุบัน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ขอบคุณท่าน อาจารย์วิไล แพงศรีมากๆค่ะ ที่ให้เราได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างการไปสนทนากับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการฝึกการพัฒนาตนเองในด้านภาษา ความมั่นใจและกล้าแสดงออก การทำงานครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ประสบการณ์หลายอย่างรวมทั้งการทำงานเป็นทีมสำหรับคำคมที่ชอบคือ คำคมที่ 1 ค่ะ Yesterday is history. เมื่อวานคือเรื่องของอดีต Tomorrow is mystery. วันพรุ่งนี้คือเรื่องที่เรายังไม่รู้ Today is a gift. วันนี้คือรางวัลของชีวิต เหตุผลที่ชอบเพราะ สอนให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่กับปัจจุบันมากกว่าที่จะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องผ่านมาแล้วเพราะมันเป็นอดีตที่เราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้ ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไป อยู่กับปัจจุบันและทำทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีสำหรับตนเอง คนรอบข้าง อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ ขึ้นอยู่ที่เราจะกำหนดว่าจะให้ออกมาดีหรือไม่ดี

อาจารย์แม่ครับ ดูแล้วเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข สมัยเป็นนักเรียนเคยสัมภาษณ์ฝรั่งหลายครั้ง หลังจากนั้นก็เป็นคนนำฝรั่งเที่ยว เลยคุ้นเคยกับสำเนียงๆหลายๆสัญชาติ ดูกิจกรรมของอาจารย์แม่แล้วมีความสุขมากๆ

ขอบคุณ อาจารย์วิไล แพงศรีมากคร๊ที่มีคำคมดีๆๆไว้ให้คิด และเป็นคติสอนใจคร๊

 • สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดคือ คำคมหมายเลข ๒ ค่ะ

"Learn from yesterday live for today hope for tomorrow."

หมายถึง เรียนรู้จากเมื่อวาน มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ มีหวังถึงวันพรุ่งนี้

เหตุผลที่ชอบเพราะ ให้อดีตที่ผ่านมาเป็นครูสอน และ จงทำวันนี้ให้ดีเพื่อวันข้างหน้า

      ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้หนูได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวต่างชาติ ซึ่งมันเป็นโอกาสดีมากๆที่ทำให้หนูได้พูดคุยกับชาวต่างชาติและมันเป็นโอกาสที่ทำให้หนูกล้า กล้าที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับชาวต่างชาติอย่างไม่เขินอาย เพราะปกติหนูไม่กล้าที่จะเข้าไปทักหรือเข้าไปพูดคุยกับชาวต่างชาติเลย เวลาเห็นชาวต่างชาติเดินเข้ามาหนูก็ทำเหมือนมองไม่เห็นแล้วเดินออกไปจากตรงนั้นเลย  ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ทำให้หนูมีความกล้ามากยิ่งขึ้น

      หนูชอบคำคมที่ 2

Don't cry over the past, it's gone

Don't stress about the future, it's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

ความหมาย อย่าร้องให้กับอดีตที่ผ่านมาแล้ว

      อย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

      จงอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

เหตุผลที่ชอบคือ ใช้อดีตที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียน อย่าไปจมอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้ว และอย่าไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้มันดีได้ ถ้าราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดพรุ่งนี้ก็ย่อมออกดีเสมอ

    ขอบคุณ อาจารย์ วิไล แพงศรี สำหรับบันทึกดีๆค่ะ 

คำคมที่ข้าพเจ้าชอบคำคมที่ 2 คือ

    DON' T CRY OVER THE PAST,IT' S GONE.

แปลว่า อย่าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาแล้ว

เหตุผลที่ชอบเพราะ : อดีตอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจดจำเราก็ปล่อยไปอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะเอาคืนไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุด

Don't cry over the past, It's gone. Don't stress about the future, It's hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า : อย่าร้องไห้กว่าอดีตที่ผ่านมา,มันได้ผ่านไปแล้ว อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้คือ: เพราะทุกคนย่อมมีอดีตที่แตกต่างกัน มีทั้งดีและร้าย เราไม่ควรที่จะจมอยู่กับอดีต สิ่งไหนที่ดีควรจำ สิ่งไหนที่ไม่ดีก็คือให้เป็นบทเรียน ทำวันนี้และพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดและสุดความสามรถของเรา

ขอบคุณ อาจารย์วิไล แพงศรีมากค่ะที่นำภาษาอังกฤษมาให้เรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ สำหรับคำคมที่เลือกคือ ข้อ 1 yesterday is history tomorrow is mystery. Today is a gift. ความหมายคือ พรุ่งนี้เมื่อวานนี้คือประวัติศาสตร์เป็นเรื่องลึกลับ วันนี้เป็นวันที่ระลึก เหตุผลที่ชอบคือ ให้จดจำอยุ่เสมอว่าวันประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญมากต่อคนรุ่นหลังมาก

   คำคมหมายเลข ๖ change your thoughts and you change your world.

   แปลงว่า ความคิดคุณเปลียนคุณก็สามารถเปลียนแปลงโลกได้

เหตุผลที่ชอบเพราะ ความสุขของคนเราจะสุขหรือทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเอง และถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงโลกได้นั้นต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน ครับ

ได้พัฒนาตัวเอง เเละประสบการณ์ที่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ก็ได้พัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย

ชอบคำคมที่6 ค่ะ

"change your thoughts and you change your world."

หมายความว่า ถ้าคุณคิดที่จะเปลี่ยนเเปลง ตัวของคุณเเละโลกของคุณก็จะเปลี่ยนเเปลงไปด้วย

ชอบคำคมนี้เพราะถ้าเรารู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น คนรอบข้าง สังคม โลกของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ วิไล มากค่ะที่นำความรู้ดีๆมาเรียนรู้กันและก็ยังเป็นการช่วยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดิฉันชอบคำคมที่ 5ค่ะ

to dream of the person you'd like to

be,is a waste to the person you are

หมายความว่า ถ้าคุณฝันอยากจะเป็นใครสักคน ก็เหมือนกับว่าคุณจะสุญเสียตัวตนที่เป็น

เหตุที่ชอบ การที่เราเป็นตัวของตัวเองก้จะทำให้เราไม่เหนื่อยที่จะต้องวิ่งตามใครหรือเป็นเหมือนใครและเราก็ยังจะภูมิใจที่เกิดมาครั้งหนึ่งเราใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็น

ขอขอบคุณอาจารย์มากที่ทำให้เราได้ฝึกประสบการณืใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ สำหรับคำคมที่เลือก คือ

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

จงอย่าให้ความสำคัญกับอนาคต เพราะมันยังมาไม่ถึง เหตุผลที่ชอบเพราะ มนุษย์เราทุกคนต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อน ค่อยไปคิดถึงอนาคต เพราะถ้าเราทำปัจจุบันดี ก็จะส่งผลให้อนาคตของเราดีไปด้วยค่ะ

สำหรับคำคมที่หนูชอบคือ คำคมที่ 2

Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า  อย่าร้องไห้อยู่กับอดีตที่ผ่านมามันผ่านไปแล้ว

                     อย่าไปเครียดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

                     อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุด

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้เพราะ ทำให้ได้รู้ว่าคนเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมาเพราะเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วและก็อย่าไปมัวกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตมากเกินไปเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเราก็ยังไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นมันได้ เพราะฉะนั้นคนเราจึงควรที่จะอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุด

ชอบคำคมที่ 2 ค่ะ Don't cry over the past it's gone. : อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา,มันผ่านไปแล้ว Don't stress about the future,it hasn't arrived.: อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,ที่ยังมาไม่ถึง Live in the present and make it beautiful.: อยู่กับปัจจุบันและทำให้มันสวยงาม เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ : เมืออ่านคำคมนี้แล้วทำให้เรามีกำลังใจสู้ อย่าคิดกับสิ่งที่ผ่านมา ทำวันนี้ให้ดี อย่าคาดหวังกับอนาคตไว้มาก

ประโยชน์เมื่อไปสนทนากับชาวต่างชาติมีมากเเต่ว่าผมขอบอก 4 ประโชน์ที่สำคัญกับผมคือ 1>มีประสบการณ์ในการพูดภาษาอังกฤษ 2>สร้างความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 3>มีความสนุกสนานกับวิชาพฤติกรรมมนูษย์กับการพัฒนาตน 4>ทำให้ผมชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น ชอบคำคมที่ 2 ครับ

don't cry over the past, it's gone อย่าร้องให้เรื่องของอดีตที่ผ่านมามันไม่กลับมา

don't stress about the future, it hasn't arrived อย่าเคร่งเครียดเรืองของอนาคต มันยังไม่มา live in the present and make it beutifull อยู่ปัจจุบันและทำให้มันสวยงาม

ผมชอบคำคมที่ 2 เพราะมันทำให้ผมรู้จักเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องการหาวิธีแก้ไขและถอนประสบการณ์อยู่ปัจจุบันและสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันจะกำหนดอนาคตของเรา

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ วิไล แพงศรี มากค่ะ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ ที่สามารถเพิ่มทักษะการคิด การอ่าน และการเขียน ได้เป็นอย่างได้ดี คำคมที่หนูชอบมากที่สุด คือ

คำคมหมายเลข ๓ ค่ะ

 

Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

หมายความว่า: จงเรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ แล้วมีความหวังเพื่อวันต่อไป 

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะเป็นคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต ได้เป็นอย่างดี เป็นความจริง ที่คนเราเกิดมาจะต้องรู้จักการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น จึงจะก่อให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยความไม่ประมาท และการตั้งความหวังในอนาคต จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนเราให้เกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้

 • ขอบพระคุณกัลยาณมิตร GotoKnow ทั้ง 3ท่านที่มาแวะให้กำลังใจทักทายพูดคุยนะคะ พอดีว่า จากเช้าวันที่ 5 ถึงเย็นวันที่ 6 ก.ย. 55 อ.วิไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครพนม ที่พี่ 2 คน (อีก 2 คนมีปัญหาสุขภาพไปไม่ได้ และอีก1 คนลูกเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้) และน้อง 1 คน (คนสวมหมวก ซึ่งจะเกษียณปี 2558) จัดให้ เป็นการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสอ.วิจะเกษียณอายุราชการ เลยเพิ่งได้เปิดมาดู Blog ค่ะ และเดี๋ยวต้องเตรียมสอน 08.00 น.วันนี้ค่ะ จะขอตอบเป็นรายท่านในภายหลังนะคะ
 • และขอบใจนักศึกษาทุกคนที่ให้กำลังใจอาจารย์ และร่วมกิจกรรม
 • ฝากภาพที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม-แขวงคำม่วน ที่เพิ่งเปิดใช้ 12 พ.ย. 54 มาให้ดูด้วยนะคะ

ลบ

สวัสดีครับ ผศ. วิไล แพงศรี

      เนื่องจากท่านได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ GotoKnow.org  จากการเขียนบันทึกแบ่งปันความรู้ของท่าน โดยใส่คำสำคัญว่า "HA Forum 2012" ผ่านทางเว็บไซต์ GotoKnow.org  ทาง GotoKnow จึงคัดเลือกให้ท่านได้รับรางวัล ซึ่งของรางวัลที่ท่านได้รับนั้นคือ "ก้อนหิน GotoKnow" ดังนั้นทางทีมงานจึงเรียนขอชื่อ-สกุลและที่อยู่ของท่านที่สะดวกในการรับของรางวัลจากทีมงาน  โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาที่ (support@gotoknow.org)               ขอบคุณครับ
             ทีมงาน GotoKnow
 • ขอบคุณมากค่ะ "คุณวุฒิพงศ์Blank" ที่กรุณาแจ้งข่าวการได้รับรางวัล ขออนุญาตให้ข้อมูลชื่อและที่อยู่ ที่นี่เลยนะคะ 
 • ผศ.วิไล แพงศรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
 • ขอบพระคุณ "คุณโตนี่ ฟางBlank " มากนะคะ ที่กรุณาแวะมากระตุ้นให้ลูกศิษย์ของ อ.วิ พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อๆ ไป ด้วยข้อความว่า "อยากบอกว่า..น่าอิจฉาลูกศิษย์ทั้งหลาย..ที่มีอาจารย์ที่ดีเช่นนี้..สนใจให้มากๆนะครับ เพราะผมเพิ่งอ่านมาว่า..คนไทยอาจจะสู้พม่าไม่ได้หลังจากเปิดเป็นเออีซี..ผมเองคงไม่สามารถไปสู้กับใครได้สะดวกแล้ว..นอกจากคอยเชียร์อยู่ข้างหลัง..Keep on learning"
 • และอยากแนะนำลูกศิษย์ที่เป็นคนใช้รถใช้ถนน และหลายๆ คนอาจจัดอยู่ในกลุ่มผู้ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ได้เข้าไปอ่านบันทึกของ "คุณโตนี่ ฟางBlank "  เรื่อง "ตำรวจกับกฏจราจร" ซึ่งมีตอนที่ 1-4 และในตอนที่ 4 ท่านได้ให้ข้อคิดในตอนต้นไว้ (ซึ่งตรงใจกับที่ อ.วิอยากจะบอกกับนักศึกษาทุกคน ที่ทำผิดกฏและต้องเสียค่าปรับเป็นประจำ) ความว่า "คนเรามีทั้งดีและไม่ดี แล้วตำรวจล่ะ ไม่ใช่คนหรือยังไง? มันก็ต้องมีบ้างดีและชั่วปนกันไป อย่าโทษแต่ตำรวจเลย..ถ้าคนไม่ทำผิดจะเป็นช่องทางให้ตำรวจนำไปทำมาหากินได้ไหม? ถ้าอยากแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุคืออย่าทำผิด..ปลายเหตุจะหากินไม่ได้..จริงหรือไม่กลับไปคิดเอาเอง" เข้าไปอ่านได้ที่  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501501?refresh_cache=true   
 • ขอบคุณ "คุณหมอทิมดาบBlank" หมออนามัยหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยน และทำงานด้วยจิตวิญญาณ ที่กรุณามาแวะเยี่ยม และให้กำลังใจอาจารย์แม่และลูกศิษย์นะคะ 
 • ขอบคุณ "ลูกขจิตBlank" มาก ค่ะ ที่แวะมาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์แม่และลูกศิษย์ในบันทึกว่าด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • เมื้อกี๊อาจารย์แม่แวะไปเยี่ยมห้องเรียนสอนพูดภาษาอังกฤษจากเกม ของลูกขจิต น่านำไปใช้มาก เสียดายว่า อาจารย์แม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษโดยตรง กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาตน ซึ่งมีอยู่หลายอย่างที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา และยังมีเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้หลายอย่าง จึงมีเวลาไม่พอที่จะนำไปใช้
 • ก็เลยขอแนะนำให้นักศึกษาแวะเข้าไปเยี่ยมชมห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีกิจกรรมการฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกๆ ซึ่งจัดการเรียนรู้โดย ดร.ทางภาษาได้ที่ Link ข้างล่าง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501421
 • อาจารย์แม่งงมาก ภาคเรียนนี้ อาจารย์แม่มีคาบสอนเท่ากับภาคเรียนก่อน แต่มี 2 รายวิชา นิเทศการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 5 จำนวน 8 คน (ภาคเรียนที่แล้ว 4 คน) แล้วเมื่อวาน ยังมีเอกสารแจ้งว่า จะต้องนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอีก 1 คน ที่อยู่โรงเรียนในหมู่บ้านนอกเมืองอุบลฯ (เพิ่งแจ้งตอนที่เหลือเวลาเพียงสองสัปดาห์เศษนักศึกษาก็จะเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์) แล้วคนแบบอาจารย์แม่ก็ทำงานแบบสุกเอาเผากินไม่เป็นเสียด้วยสิคะ ดังตัวอย่างการนิเทศข้างล่าง

ผมชอบคำคมที่ 3

Learn from yesterday.

Live for today.

Hope for tomorrow.

ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าความหมายของคำคมนี้จะเป็นความหมายเดียวกันกับ คติ ประจำใจผมหรือเปล่า ซึ่งผมก็จดจำเอา คำคมนี้มาปฎิบัติและนำมาเป็น คติ ประจำตัวผมตลอดมา

คำคมก็มีใจความอยู่ว่า

ละทิ้ง อดีต

เก็บปัจจุบัน

สร้างฝันเพื่ออนาคต

สาเหตุที่ชอบก็เพราะ มันมีความหมายเหมือนกับ คติ ประจำตัวของผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคล้ายกับความจริงหรือตรงกับความหมายจริงที่แปลออกมาหรือเปล่า แต่ผมก็จะขอนำความหมายที่ผมนำมาเป็นคติมาแปลและจะนำมาเป็นคติตลอดไป.

  ขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี มากครับ ที่ทำให้ผมได้มีประสบการณ์ และความคิด ดีๆ                     สำหรับผม ชอบสำนวน ที่ ๖ ครับ

Change your thoughts and change your world.

แปลว่า แค่ความคิดของเรา ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะ ทำให้รู้ว่าแค่ความคิดของเรา ก็สามารถทำให้โลกน่าอยู่ หรือไม่น่าอยู่ได้

 • นักศึกษาที่ใช้สีต่างๆ ในการแสดงความเห็น ต้องดูด้วยนะคะว่า สีที่ใช้ทำให้อ่านง่ายขึ้น หรืออ่านยากขึ้น หรืออ่านไม่ออกเลย
 • ตัวอย่างเช่น หนูได้เขียนอนุทินตามวันเวลาที่อาจารย์กำหนดแล้ว... หมายความว่า"เรียนรู้จากวันวาน,ใช้ชีวิตในปัจจุบัน,มีความหวังสำหรับวันพรุ้งนี้" ของ "Blank" และ "แค่ความคิดของเรา ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะ ทำให้รู้ว่าแค่ความคิดของเรา ก็สามารถทำให้โลกน่าอยู่ หรือไม่น่าอยู่ได้" ของ "Blank" 

      ถ้าจะใช้ตัวอักษรสีเข้ม ก็ต้องใช้พื้นหลังสีอ่อน แต่ถ้าจะใช้ตัวอักษรสีอ่อน พื้นหลังก็ต้องใช้สีเข้ม เช่น

      หมายความว่า"เรียนรู้จากวันวาน,ใช้ชีวิตในปัจจุบัน,มีความหวังสำหรับวันพรุ้งนี้"

       แค่ความคิดของเรา ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะ ทำให้รู้ว่าแค่ความคิดของเรา ก็สามารถทำให้โลกน่าอยู่ หรือไม่น่าอยู่ได้

สวัสดีค่ะอาจารย์ ส่วนคำคมที่ชอบคือคำคมที่ 2 yesterday is history tomorrow is mystery today is gift ความหมายคือ เรียนรู้จากอดีต ใช้ชีวติอยู่กับปัจจุบัน เพื่อความหวังในวันพรุ่งนี้
เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะทุกคนในปัจจุบันนี้มีชีวติอยู่ในโลก แต่ว่าการใช้ชีวติของแต่ละคนจะอยู่เพื่ออารัย และอยู่เพื่อใคร และคุณทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้หรือยัง ดังนั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์และอดีตที่ผ่านมาทำให้เรารู้ที่จะเผิชญและกล้าที่จะลองยอมรับกับมันไม่ว่า มันจะดีหรือจะเลวร้าย แต่สิ่งนี้คือบทเรียนที่ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ถ้าไม่โดนกับตนเอง แต่การเรียนรู้และบทเรียนนี้จะอยู่กับตัวคุณจนถึงปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อเป้าหมายในการใช้ชีวติต่อไปอย่างมีความหวังและประสบความสำเร็จ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ชอบคำคมที่ 2

Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า อย่าร้องไห้อยู่กับอดีตที่ผ่านมามันผ่านไปแล้ว

         อย่าไปเครียดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

         อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุด

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้เพราะ ทำให้ได้รู้ว่าคนเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ควรยึดติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมาเพราะเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ ควรนำสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดในอดีต มาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองในปัจจุบัน เพื่อคอยย้ำเตือนให้เรามีความหวังที่จะสู้ต่อไปในอนาคต แม้อนาคตจะเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่ถ้าหากอะไรยังไม่เกิดขึ้นก็ยังมีความหวัง คือทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานจะดีที่สุดค่ะ

ที่โรงแรมเกษศิริ -มาเป็นวิทยากรที่ศรีสะเกษกลับบ้านจึงจะอ่าน..ขออนุญาต Save ไว้นะครับอาจารย์วิ จากป๋าเด

คำคมที่ผมชอบ คือ คำคมที่ 2

Don't cry over the past, It's gone. Don't stress about the future, It's hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า อย่าไปคิดถึงอดีตทีมันผ่านมาแล้ว ไม่ต้องคิดถึงอนาตคที่ยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุข

ชอบคำคมนี้เพราะ การที่เราคิดถึงอดีตหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะทำให้เราลืมความสุขในปัจจุบัน

ขอบคุณครับ สำหรับสิ่ง ดีๆ

ผมแก้สีตัวอักษรครับ

ขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี มากครับ ที่ทำให้ผมได้มีประสบการณ์ และความคิด ดีๆ สำหรับผม ชอบสำนวน ที่ ๖ ครับ

Change your thoughts and change your world.

แปลว่า แค่ความคิดของเรา ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะ ทำให้รู้ว่าแค่ความคิดของเรา ก็สามารถทำให้โลกน่าอยู่ หรือไม่น่าอยู่ได้

ขอบคุณอาจารย์ วิไล แพงศรี มากค่ะ ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยให้มีความกล้าแสดงออก รู้จักการทำงานเป็นทีม ขอขอบพระคุณค่ะ * สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบคือ หมายเลข 4 ALWAYS REMEMBER YOU ARE BRAVER THAN YOU BELIEVE , STRONGER THAN YOU SEEM , SMARTER THAN YOU THINK. *หมายความว่า โปรดจำไว้เสมอ คุณต่างก็กล้าหาญมากกว่าที่คุณเชื่อ แข็งแรงกว่าที่คุณเห็น ฉลาดกว่าที่คุณคิด *เหตุผลที่ชอบ เพราะเป็นเหมือนการให้กำลังใจ ทำให้เรากล้าที่จะต่อสู้กับอุปสรรค เปรียบเสมือนว่าคนเราแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษในตัวเอง ขึ้นอยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาในรูปแบบใด

ขอขอบพระคุณอาจารย์วิไล แพงศรี เป็นอย่างมากครับที่ได้นำกิจกรรมที่มีเเต่สิ่งดีๆ ที่สามารถเพิ่มทักษะในการคิด การอ่าน/เขียน ได้เป็นอย่างดี และคำคมดีๆ ครับ ^^

คำคมที่ผมชอบคือ หมายเลข 3 ครับ

Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

หมายความว่า : จงเรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ แล้วมีความหวังเพื่อวันต่อไป เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ : เพราะเป็นคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต อย่างเช่นโดยเฉพาะจากประสบการณ์ที่เราได้พบได้เจอในเมื่อวานที่เป็นความทรงจำดีๆ คนเราเกิดมาจะต้องรู้จักการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น จึงจะก่อให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยความไม่ประมาท และการตั้งความหวังในอนาคต สิ่งเหล่านี้ล้วนจะทำให้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของตัวเราท่จะก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆ และจะทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นไป ^^

สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ ขอบคุณสำหรับคำคมดีๆ ส่วนคำคมที่ชอบคือคำคมที่3ค่ะ

Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

ความหมายคือ เรียนรู้จากเมื่อวานนี้ มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ มีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้

และเหตุผลที่ชอบคำคมนี้คืออดีตที่ผ่านมาทำไห้เราได้รับประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาและสามารถมีความอดทนมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ไห้ได้อย่างเข้มแข็งในแต่ละวันเพื่อที่จะเห็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

สวัสดีค่ะอาจารย์ ที่ให้คำคมดีๆที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต หนูชอบคำคมที่ ๒ ค่ะ คือ

         Don't cry over the past, It's gone Don't stress about the future, It's hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า

         อย่าร้องไห้กับอดีตที่มันผ่านมาแล้ว อย่าให้ความสำคัญกับอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึง จงอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

ชอบ คำคมที่ ๒ เพราะว่า การที่เราได้ทำสิ่งใดลงไปแล้ว ถ้ามันเกิดผิดพาดขึ้นมาก็จดจำเอาไว้เป็นบทเรียน และอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง ไม่รู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราฉะนั้น เราก็ควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และจะอยู่กับปัจจุปันอย่างมีความสุข

ชอบคำคมที่ 2

Don't cry over the past, It's gone.

Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

หมายความว่า...อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา,มันผ่านไปแล้ว

 อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,ที่มันยังมาไม่ถึง  อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

เหตุผลที่ดิฉันชอบคำคมที่๒ เพราะอดีตที่ผ่านมาอาจจะดีหรือไม่ดีเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ ส่วนอนาคตเราก็ไม่รุว่าจะเป็นแบบที่เราคิดรึป่าว เราจึงควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

ขอบคุณสำหรับคำคมดีๆนะค่ะอาจารย์ หนูชอบคำคมที่ ๓ ค่ะ

คือ Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.

หมายความว่า การเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาหรืออดีต แล้วมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้อยู่กับปัจจุบัน แล้วจงหวังให้ถึงวันข้างหน้า

เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ คือ เป็นเหมือนคติเตือนใจในการทำอะไร เราก้อต้องเอาบทเรียนจากอตีดมาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิต และก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

ผมชอบคำคมที่ ๖ ครับ ที่ว่า Change your thoughts and change your world.

หมายความว่า แค่เราคิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะ ทำให้รู้ว่าแค่ความคิดของเรา ก็สามารถทำให้เราสามารถอยู่บนโลกนี้หรือไม่อยู่ก็ได้

นักศึกษา Section 02, 03, 04

 • จากข้อกำหนดการพัฒนาตนด้าน "ทักษะการอ่าน คิด เขียน เรียนรู้ กับ GTK และ EGA" มีสิ่งที่อาจารย์ประเมินดังที่แจ้งไปแล้วในชั้นเรียน ดังนี้

       1) ข้อมูลเบื้องต้น IT 5 คะแนน (ชื่อ ภาพ/รหัส ประวัติ)

       2) ประเมินหัวสมุด 5 คะแนน

       3) ประเมินงานเขียนบันทึก 2 เรื่องๆ ละ 20 รวม 40 คะแนน (บันทึกบังคับ คือ บันทึกตามคำสำคัญ "แม่" และ "e-trust" โดยอาจบันทึกทั้งสองเรื่อง หรืออาจเลือกบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบันทึกตามความสนใจอีก 1 เรื่อง ก็ได้)

       4) ประเมินอนุทิน 10 คะแนน รวม 60 คะแนน ซึ่งอาจารย์สั่งงานไว้ว่า "ให้ทุกคนเลือกเขียนอนุทินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จาก 3 เหตุการณ์ คือ 1) ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ 2) ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการมีส่วนร่วมในวันอาสาฬหบูชา และ/หรือวันเข้าพรรษา และ 3) ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการทำกิจกรรมในช่วงวันแม่ (และในช่วงหลัง อาจารย์พบว่า หลายคนยังไม่เขียนอนุทิน อาจารย์เลยบังคับว่า คนที่ยังไม่เขียน ให้เขียนอนุทินเกี่ยวกับการไปสนทนากับชาวต่างชาติเท่านั้น โดยกำหนดหัวข้อให้เขียน อย่างชัดเจน

       บันทึกและอนุทิน จะต้องดำเนินการภายใวันที่ 31 สิงหาคม 2555 

       สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ของการส่งรายงานการพัฒนาตน และอาจารย์ได้ตรวจงานทั้ง 4 ข้อเป็นครั้งสุดท้าย จากการตรวจนักศึกษา Section 02 ไปส่วนหนึ่ง พบปัญหานักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ดังนี้

       "อาภัสรา รสหอมBlank " ณ 10 ก.ย. 17.55 เพิ่งปรากฏตัว เพิ่งเขียนประวัติ (มีที่ผิด) ไม่ปรากฏงานในข้อ 2-4 "พันพิลักษณ์ สมนึกBlank"  มีเฉพาะงานในข้อ 1 ไม่ปรากฏงานในข้อ 2-4 "นภัสสร เสาร์ใสBlank" มีงานในข้อ 1 และมีอนุทิน 1 เรื่อง แต่ไม่ได้เขียนตามขอบข่ายที่กำหนดจึงยังไม่ได้รับการประเมิน ให้ทั้ง 3 คนพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับการประเมินอย่างน้อยให้ผ่านขั้นต่ำงานนี้

        คนอื่นๆ ที่มีปัญหาทำนองเดียวกันนี้ หรือมีงานไม่ครบ ก็ให้ไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้ได้คะแนนรวม 31 ขึ้นไปจึงจะถือว่า ผ่านงานนี้

        สำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาเข้ามาตอบว่า ชอบคำคมภาษาอังกฤษใดมากที่สุด เพราะเหตุใด เป็นการประเมินด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะประเมินไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 24.00 น. อนึ่งคำคมภาษาอังกฤษในบันทึกนี้ จะไปปรากฏในข้อสอบปลายภาค ส่วนที่วัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย

         

 • วันนี้ 11 ก.ย. 55 เป็นวันสุดท้ายของการเรียน ของ Section 04 เพราะวันอังคารที่ 18 ก.ย.ใช้ตารางเรียนวันจันทร์ ดังที่อาจารย์แจ้งแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบกัน 08.00 น. วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดโดยมีกิจกรรมดังนี้

          1) รับใบงานคืนเพื่อใส่แฟ้มรายงานการพัฒนาตน

          2) แลกแฟ้มกันเป็นคู่ๆ ต่างสาขาวิชาต่างกลุ่ม เพื่อตรวจเอกสารในแฟ้มว่าครบถ้วนและเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่

          3) สรุปบทเรียน และชี้แนะการสอบปลายภาค 90 ข้อ

          4) กลุ่มประเมินสมาชิก

          

หนูชอบคำคมที่ 3 ค่ะ

  ที่ว่า Learn from yesterday.Live for today.Hope for tomorrow. เรียนรู้จากเมื่อวานนี้ มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ มีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ ก็เพราะเป็นการเตือนสติให้รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นให้คิดว่าเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิต เราควรใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้ส่งผลไปยังอนาคต
 ขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี ที่ให้คำคมดีๆ ให้นักศึกษาได้อ่าน และเรียนรู้ค่ะ

 ข้าพเจ้าชอบคำคมที่ 2  
 Don't cry over the past, It's gone.

 Don't stress about the future, It's hasn't arrived.

 Live in the present and make it beautiful.

 หมายความว่า..อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา,มันผ่านไปแล้ว

           อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง

           อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

 เหตุผลที่ชอบคำคมนี้ เพราะอดีตเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปแก้ไขมันได้ แล้วอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่ปัจจุบันคือสิ่งที่เราจะกำหนด เรารู้ได้และเราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด ตั้งใจทำ อยู่กับปัจจุบัน เรื่องที่ผ่านมาให้เป็นบทเรียน ที่จะนำมาแก้ไขในปัจจุบัน และเพื่อสิ่งที่ดีในอนาคต
 • จาก Link http://www.gotoknow.org/votes/monthly/2012/08 ของ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ เกี่ยวกับสถิติผู้ได้รับดอกไม้ในเดือนสิงหาคม พบว่านักศึกษา ที่มีสถิติการได้รับดอกไม้ Top Ten มีจำนวน 16 คน ได้แก่

       อันดับ 1. 02 ชฎารัตน์ 49 

       อันดับ 2. 04 เชฎฐ์ 22 

       อันดับ 3. 03 อรดี 21, 03 ปฐมพงศ์ 21

       อันดับ 4. 04 นรากร 20 

       อันดับ 5. 03 สุกัญญา แก้วหลวง 19 

       อันดับ 6. 03 ทศพร 18, 04 พวงผกา 18 

       อันดับ 7. 02 แสงสุวรรณ 17, 03 หทัยกาญจน์ 17, ราเชนทร์ 17 

       อันดับ 8. 04 จิรารัตน์ 16, 04 จุไรวรรณ 16

       อันดับ 9. 03 ชฎาพร 15, 02 ธานินทร์ 15

       อันดับ 10. ฑิฆัมพร 14       

 

 • ขอบคุณ "ป๋าเดBlank" (ท่านที่ 3 จากซ้าย) มากนะคะ ที่แวะมาคุย
 • ดีใจด้วยนะคะ ที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลที่จ.แพร่

 • ผลการตรวจงานรอบที่ 1

 • 1-03 อรุณีChange 1-3,4 ;  2-03 อรดี Yes 1-3,4 ; 3-03 ปดิวรัดา Don't 1-3,4 ;  4-04 พวงผกา Learn 1-4,3 ; 5-02 ชิดชนกDon't 2-3,4 ; 6-03 ทศพร Don't 3-3,5 ;7-อภิญญา Learn 2-4,5 ; 8-03 พิมพ์ระพัชร Don't 4-3,3 ; 9-04 จิรารัตน์ Learn 3-4,4 ; 10-03 สุกัญญา แก้วDon't 5-3,3 ; 11-02 ชฎารัตน์Learn 3-4,4 ; 12-03วสันต์ Don’t 6-2,2 ;13-03 ภัทรา Don't 7-4,4 ; 14-02 จุไรวรรณ พิมพ์Don't 8-3,3

  ตัวเลขแรก= ลำดับที่มีส่วนร่วม เลขหลังคำคม ตัวแรกหมายถึงลำดับที่เลือกในคำคมนั้นๆ ตัวที่สองคะแนนการแปลความหมายของคำคม ตัวที่สาม คะแนนการแสดงเหตุผลที่ชอบคำคมนั้น

  03 วสันต์ แพงกัลยา ได้คะแนนการแปล2 เพราะ ยกคำคมมาไม่ครบทำให้แปลไม่ครบ และยังแปลไม่ถูกต้องบางส่วน และได้คะแนนการแสดงเหตผล 1เพราะไม่ได้แสดงเหตุผลที่ชอบคำคมนั้นๆ  คำคมที่ยกมาและคำแปล มีดังนี้ “Don't stress about the future, It's hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.อย่าให้ความสำคัญกับอนาคต,มันยังมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม ขาดประโยคแรก"Don't cry over the past, it' s gone."

  02 อภิญญา อินทนนท์ ได้คะแนนการแปล 4เหตุผล 5 ชอบคำคมและแปลความหมายดังนี้ : Learn from yesterday เรียนรู้จากเมื่อวานLive for todayมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้  Hope for tomorrow หวังเพื่อวันพรุ่งนี้ และให้เหตุผลความชอบไว้ว่า“คำคมนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เรามีกำลังใจ แม้อดีตทีผ่านมาจะกลับไปแก้ไข (อดีต) ไม่ได้ แต่เราควรนำสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียน คอยย้ำเตือนให้เราสู้เพื่อวันนี้และวันข้างหน้าอย่างมีความหวัง ไม่มีอะไร (จะ) เสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทำให (ใน) สิ่งที่ตนฝัน ..ในทุกปัญหาย่อมมีวิธีคลี่คลายที่ถูกจุดและมีช่วงเวลาแก้ที่เหมาะสม อยู่ที่เราเองเท่านั้น ว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ และ (จะ) เปลี่ยนแปลงมันอย่างไร ที่สำคัญอย่ายอมแพ้...ถ้ายังไม่หมดเวลา

สวัสดีค่ะอาจารย์ บันทึกที่ดิฉัน 04 ยุพาภัทร 0429 CH3 และ 04 สุภาพร 0514 CH3 ต้องการให้อาจารย์ประเมินคะแนนให้ คือ บันทึกเรื่องเล่าดีๆ ระหว่างแม่กับลูก และบันทึกเรื่องการศึกษาไทย 2020 ขอบพระคุณค่ะ

 • "Blank" บอกสุภาพรนะ ว่าให้แจ้งเอง เพราะต้องมีรูป-ชื่อ (ความเคลื่อนไหวล่าสุด) ปรากฏให้เห็น อาจารย์จึงจะตามไปตรวจได้
 • อาจารย์บอกในชั้นเรียนว่า ผู้ที่เขียนบันทึกมากกว่า 2 เรื่อง และอาจารย์ยังไม่ตรวจให้คะแนน ต้องเข้ามาแจ้งด้วยตนเองว่า จะให้ตรวจให้คะแนน 2 เรื่องใด 

คำคมที่ชอบคือ คำคมที่ 2

Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it's hasn't arrived.Live in the present and make it beautiful. อย่าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมา มันผ่านไปแล้ว อย่าเครียดกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุด

เหตุผลที่ชอบ เพราะทำให้เรารู้ว่าไม่ไปควรยึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้ว และควรนำเอาข้อผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขปรับใช้ในปัจจุบันและควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ขอบคุณคับอาจารย์มากคับ สำหรับบันทึกดีๆ มันทำให้ผมมีความสามารถในการพุดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นมากเลยคับ

สำหรับผมชอบคับ ผมคำคำคมที่ ๑

" yesterday is history tomorrow is a mystery today is a gift "

แปลว่า "“เมื่อวานคืออดีตที่ผ่านเลยไป ถึงพรุ่งนี้สุดที่จะหยั่งรู้ในวันนี้คือรางวัลชีวิต” หมายเหตุที่ชอบ คือ มันทำให้ผมรู้สึกว่าแม้เราจะทำอะไรไปแล้วยังมีโอกาศที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีกว่าเิดิมได้ แม้จะกลับไปเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตไม่ได้ ถ้าเราทำสิ่งใดที่ทำให้เรามีความสุข มันก็คือความภูมิใจที่สุดให้แก่ตัวเองคับ

 • คะแนนชุด2:15-02 สุภาวรรณLearn 5-3,4 ; 16-04 นรากร Yes 2-4,4 ; 17-03 ศิโรรัตน์ Learn 6-4,4 ; 18 -04 รัตนาภรณ์ Learn 7-4,3 ;19-03 ธิดารัตน์-Don't 9-3,3 (ยกคำคมมาไม่ครบ) ; 20-04 จุไรวรรณ มุ่ง Remember 1-4,4 ; 21-03 จุฬารัตน์ Learn 8-4,4 ; 22-04 พัณนิดา Learn 9-5,4 ; 23-02 อดิเทพ Don't 10-3,4 (จนป่านนี้ ยังใช้ชื่อใน GotoKnow ไม่ถูกต้อง เขียนภาษาไทยผิด-ผิดพาด) ; 24-02 สุดารัตน์ Learn 10-5,4 ;  25-02 ขวัญฤดี Don't 11-5,4 ; 26-02 ยุภา Live (Don' t) 12-2,3 (ยกข้อความในคำคมมาแปลเพียง 1 ใน 3) ; 27-03 รณชัย Learn 11-4,4 ; 28-04 ยุพาภัทร Change 2-5,4 ; 29-03 สุกัญญา แก้วภักดี Change 3-4,3 ; 30-03 ชฎาพร-Don't 13-4,3

            สวัสดีครับอาจารย์วิไล  แพงศรี  ขอขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ  และมอบโอกาสดี ๆ ให้พวกเราสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการศึกษานอกห้องเรียน ทำให้พวกเรามีความกล้าแสดงออกและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์จริง

สำหรับคำคมที่ผมชม  คือ

Learn from yesterday.

Live for today.

Hope for tomorrow.

เรียนรู้จากอดีต

อยู่กับปัจจุบัน

มีความหวังเพื่ออนาคต

             เหตุผลที่ชอบคำคมนี้เพราะเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดเพื่อแก้ไขปัจจุบันให้ดีขึ้น  ถือว่าบทเรียนในอดีตที่เราจะไม่กลับไปทำอีกในสิ่งที่เคยผิดพลาดเพื่อเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไขอนาคตให้ดี

 

อาจารย์คะสำหรับบันทึกที่หนูจะให้อาจารย์ตรวจให้คะแนน มี บันทึกเรื่องเล่าดีๆระหว่างแม่กับลูก และบันทึกเรื่องการศึกษาไทยปี2020ค่ะ

 • "Blank" รับทราบค่ะ แล้วจะตรวจให้นะคะ

ขอขอบคุณผศ.วิไล แพงศรี มากค่ะที่นำกิจกรรมดีๆมาให้นศ. ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น คำคมที่เลือก คือ คำคมที่ ๒ Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future. It hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. อย่าไปเครียดกับอดีต อย่าไปยึดติดกับอนาคต จงอยู่กับปัจจุบันที่สวยงาม เหตุผลที่เลือกคำคมนี้เพราะ เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาได้ และเราก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ แต่เราสามารถทำให้ปัจจุบันเป็นไปตามที่เราต้องการได้

สำหรับคำคมที่กระผมชอบคือ คำคมที่ 2 ครับ

Don't cry over the past, it's gone.

Don't stress about the future, it hasn't arrived.

Live in the present and make it beautiful.

มีความหมายว่า

อย่าร้องไห้กับอดีตที่ผ่านมา มันได้ผ่านไปแล้ว อย่าให้ความสำคัญกับอนาคตมันยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันและทำมันให้สวยงาม

ชอบเพราะให้ข้อคิดกับตัวเรา ไม่ควรไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมา เพราะ มันได้ผ่านไปแล้วและควรอยู่กับปัจจุบัน **ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

มันจะสายเกิดส่งรึปล่าวครับอาจาร คะแนนก่ไม่ค่อยมี ....

 • ขอขอบคุณอาจารย์วิไล แพงศรี มากค่ะที่ทำให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ได้กล้าแสดงออกในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สำหรับคำคมที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดคือ คำคมหมายเลข ๒ ค่ะ
  "Learn from yesterday live for today hope for tomorrow."
  

  "เรียนรู้จากเมื่อวานนี้มีชีวิตอยู่เพื่อความหวังในวันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้."

ขอบคุณอาจารย์ วิไล แพงศรี มากนะครับที่สอนอะไรหลายๆอย่าง ให้กับนักศึกษาอาจารย์ ให้ ความรู้ในการศึกษา ให้ความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ ที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอนาคต สำหรับคำคมที่ผมชอบ คือ To dream of the person you would like to be is to waste the person you are . การฝันอยากเป็นใครสักคน ก็เท่ากับการสูญเสียตัวตนที่คุณเป็น เหตุผลที่ชอบ เพราะ ถ้าเราไปฝันอยู่อย่างนั้นตัวเราก็จะไม่มีอะไรดีขึ้น เราจะไม่เห็นค่าของตัวเราเอง เราควรมองเขาคนนั้นเป็นแบบอย่างแล้ว มาพัฒนาตัวของเราเอง

Happy Ba แวะมาทักทายค่ะท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท