02 ชฎารัตน์ ปุระมาปัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Usernamechadarut.9
สมาชิกเลขที่170965
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ: นางสาวชฎารัตน์ ปุระมาปัด  

หมู่เรียน: วท.บ 3.9  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน(Community Health)

คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คติชีวิต: ก้าวแรกที่พลาดไป คือก้าวใหม่ที่มั่นคง