03 อรดี ลีลาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Usernameleelad
สมาชิกเลขที่171017
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นางสาว อรดี ลีลาศ

หมู่เรียน รป.บ. 3.3

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (Local Government) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คติประจำใจ : จงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนกำลังกระทำอยู่ อย่าท้อก่อนที่จะลงมือทำ