04 พวงผกา สากุลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Usernamephaungpaka04
สมาชิกเลขที่170379
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อนางสาวพวงผกา สากุลา

หมู่เรียน วท.บ.3.11    

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ( Community  Health ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คติ : ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่  It is never  too late  mend.