การเรียนรู้...สู่การนำไปใช้ประโยชน์


วิจัยเพื่อการเรียนรู้...สู่การนำไปใช้ประโยชน์

 

   คุยเรื่อง “วิชาการ...แบบเป็นทางการ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555  ปีนี้  P’Ple ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 ( Thailand Research Expo 2012) ซึ่งเดิมก็เคยไปอยู่ ...แต่ปีหลังๆ ว่างเว้นไป หลายปี....ในปีนี้ ๒๕๕๕ จัดที่ ณ.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้นที่ 22  ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  ...

 

    P’Ple ได้ไปในวันที่ 25-26 สค. 2555   แต่งานมีตั้งแต่ 24–28 สค. 2555 ในงานจัดได้ดีจังเลยนะคะ ... ในงานมีแหล่งความรู้ใหม่ๆ ระดับชาติ... ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ดังนี้นะคะ (เฉพาะที่เลือกเดินนะคะ)

 

1. การไปเยี่ยมชม Boots ของ สมาคมนักวิจัย  (Journal of the Association of Research) ได้พบกับกรรมหลายๆ ท่าน .... ที่มีเมตตา ต่อหมอเปิ้น อยากพบมานาน ได้พบ

 

    - ท่านว่าที่ ร.ต. เสน่ห์  ฉาวเกียรติ.... เลขาธิการ

   - รศ. ดร. เสาวคนธ์ สุดสวาทดิ์ ... อุปนายกคนที่ 1

   - ศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์... อุปนายกคนที่ 2

   - ดร. ดุษฎี เจริญสุข.... สาราณียกร

 

   ท่าน อจ. ทุกท่าน มีเมตตา...เอื้อทร...เผื่อแผ่ ...ต่อหมอเปิ้น มากค่ะ ขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้นะคะ

 

2.  ไปฟังการอภิปรายเรื่อง “ทำวิจัย ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ระดับสากล….ได้อย่างไร??”  โดย...

 -  ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย… นำเสนอ... แนวทางการทำวิจัย โดยผนวกพันธกิจของครูและอาจารย์ (Continuous Improvement process in education research)


  -  ศ. ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ..... นำเสนอ ...  แนวนโยบายในการนำนโยบาย (Policy) ไปสู่การปฏิบัติ


  - ศ. ดร.สุวิมล ว่องวานิช .... นำเสนอ....วิธีวิทยาการวิจัยใหม่ๆ


- รศ. ดร. บุญเรือง ขจรศิลป์ ... นำเสนอ....ข้อระวังในการวิเคราะห์ข้อมูล


 - รศ. ดร. สมคิด  พรมจุ้ย... นำเสนอ... การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย....ให้มีคุณภาพ....ทำได้อย่างไร?


 - รศ. ดร. เพ็ญณี แนรอด....  นำเสนอ... ประเด็นการวิจัย...ที่ควรทำต่อไปใน...อนาคต?

 

  3. ได้ไปชม Boots  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)

         

   - มี Boots ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะ  เรียกว่า “เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ”

 

  - Boots ของ To Be Number One

 

   4. Theme ของงานคือ  “วิจัยเพื่อการเรียนรู้...สู่การนำไปใช้ประโยชน์”

 

 5. ไป Boots หนังสือดีดี... มีคุณค่ามากๆ ไป     “เยี่ยม + ชม + ชื้อ + แอบดูหนังสือ”  ที่ชอบๆ มีมากมาย นะคะ (ตลาดวิชาจริงๆ ค่ะ)

 

                 ขอบคุณมากนะคะ

 

                  

    ท่าน อจ. เสน่ห์ ฉาวเกียรติ ... เลขาธิการของสมาคมนักวิจัย

 

    ท่านด้านขวามือ... ท่าน ดร. ดุษฎี เจริญสุข   สาราณียกร....ด้านช้ายมือ... ท่าน อจ. เสน่ห์ เลขาธิการ สมาคมนักวิจัย

 


หนังสือจาก  Jornal of the Asssociation of Researchers   (วารสาร สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมถ์ ... ของสภาวิจัยแห่งชาติ)

 

 

 หนังสือมากมายจาก...สมาคมนักวิจัย....ในความอุปถัมภ์ของ....สภาวิจัยแห่งชาติ

 

                     

 

 ท่านอจ. ทุกท่าน และ น้องๆ ที่ ... "สมาคมนักวิจัย" ... มีเมตตา มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ กับ P'Ple มากค่ะ

 

 

                  

 

 Boots จาก... กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

 

                 

  

ไปเยี่ยมชม + ชื้อหนังสือที่ Boots   ของ  "TO BE NUMBER ONE" ......  มีหนังสือมากมายค่ะ


 

 การวิจัย...เพื่อการเรียนรู้ ... สู่การ ... นำไปใช้ประโยชน์           (จริงๆ ไม่ใช้ขึ้นหิ้งบูชา)

 

              

                   

                       น้ำ...คือ...ชีวิต

(ขาดน้ำชีวิตไม่รอด .... ยิ่งคนที่ติดอยู่กลางทะเลน้ำเค็ม) 

 

 

  Boots หนังสือมากมาย น่าอ่าน ๆๆๆ มากค่ะ  น่าชื้อ  (ชื้อไว้ก่อน...ตามอ่านที่หลัง คะ) 

 

 

ในงานนี้... มีความรู้... ที่มากมาย...สุดจะพรรณา ได้ค่ะ

 

 

               ขอบคุณมากอีกครั้งค่ะ

 

 

หมายเลขบันทึก: 500866เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2012 17:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 กันยายน 2012 19:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (11)

ดีใจกับคุณป้าเปิ้ลที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในงาน...ได้เรียนรู้วิชาการใหม่ๆ...ได้พบกับบุคคลที่ปลิ้มครับ...บรรยากาศและรอยยิ้มแห่งปัญญา...เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปนะครับ

  • ชีวิตคน...ชีวิตครู...ชีิวิตใคร
  • ชีวิตล้วนยิ่งใหญ่ในวัฏฏะ 
  • ทุกชีพชนชั่ว-ดี มีสาระ
  • แม้ขยะมองดีดีมีค่า-คุณ
  • สำหรับหมอ พยาบาลทำงานหนัก
  • คนไข้รัก-หรือกราดเกรี้ยวทำเฉียวฉุน-
  • ตามอาการ-ตามตัวตน-ตามต้นทุน
  • จน(คนไข้)ลืมครุ่นคิดถึงกัน...ฉันญาติมิตร
  • แวะมาขอบคุณคุณBlank Somsri ที่ไปให้กำลังใจครับ
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ

 

ขอบคุณ  Blank  พ่อทินดาบมากค่ะ 

ใช่เลยค่ะ ... บรรยากาศและรอยยิ้ม....แห่งปัญญา  .... (แต่ปัญญาของป้าเปิ้น... ยังน้อยนิด.....เสมือนหิ่งห้อย...มิอาจไปเทียบเท่า...แสงแห่งจันทรา)

 

 ขอบคุณ Blank ท่าน ปณิธิ มากนะคะ

 ขอบคุณ ข้อ Comment ดีดีที่มีให้ 

 ขอบคุณ  ที่แบ่งปัน  แนวคิด  วิธีการ  ความรู้ใหม่ๆ นี้นะคะ

 

 

    ขอบคุณ ... "เพื่อนพ้อง...น้อง...พี่....ที่มอบสิ่งดีดี...ให้พี่P'Ple นะคะ

      

เนื้อหาในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) แน่นมากเลยนะคะ P'Ple ขอชมนิดนึงนะคะ P'Ple น่ารักมากค่ะ

 

            ขอบคุณทุกๆ ท่านนะคะ ขอบคุณกำลังใจที่มีให้ P'Ple นะคะ

 

 

  น้อง Blank Kunrapee ที่น่ารัก

  ปีหน้า Thailand Research Expo 2013 ... เรานัดเจอ หลังเวที (ดีอะเปล่า)  P'Ple เลี้ยงเขา "เต็มที่เลย" .... ชมถูกใจค่ะ

 

 ขอบคุณ Blank  ท่าน กร มากค่ะ

 มีน้ำใจ กับ หมอเปิ้น มาก นะคะขอบคุณ ตุณไมตรีมากนะคะ ที่ให้กำลังใจ P'Ple ตลอดมานะคะ

โอกาส ถ้าเป็นอากาศ หมายความว่า ถ้ารอโอกาส ก็คือ การทำให้ตัวเราก้าวไปสู่จุดสุดท้ายเร็วกว่าผู้อื่น แต่จุดสุดท้ายนี้เป็นจุดสุดท้ายแห่ชีวิตหาใช่ จุดสำเร็จแต่อย่างใด ขอบคุณที่ให้ อากาศกับสาธารณชนจ้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี