บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) to be number one

เขียนเมื่อ
560 22 14
เขียนเมื่อ
872 18 14
เขียนเมื่อ
516 5