บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) to be number one

เขียนเมื่อ
534 22 14
เขียนเมื่อ
807 18 14
เขียนเมื่อ
506 5