03 พิมพ์ระพัช สิมาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
Usernamepimrapath
สมาชิกเลขที่170950
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

03 พิมพ์ระพัช   สิมาทอง

บธ.บ.3.10

สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ(Business computer)

คณะ บริหารธุระกิจและการจัดการ

เกิดวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2534

กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คติประจำใจ 

อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว
จงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
เพราะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้