ผมได้แนวคิดเขียนเรื่องนี้ จากการติดตามตัวเลขของบันทึก ตอนประมาณ 4 โมงครึ่งของวันวาน (13/09/49) ตัวเลขบันทึกอยู่ที่ 49919 พอเฝ้าติดตามต่อไป พบว่าในหนึ่งชั่วโมง จะมีบันทึกเพิ่มขึ้นประมาณ 10 บันทึกครับ

   ลองมาดู.."ตัวเลขบันทึก" ที่คาด กับ ที่เกิดขึ้นจริง นะครับ ผมลองเอามาใส่ในตาราง

 

 Post

 เวลาคาด

เวลา
จริง 

บันทึก

นามแฝง

49919

16.30

16.55

http://gotoknow.org/blog/
doraemon2u/49919
doraemon
49929

17.30

17.37

http://gotoknow.org/blog/
aruneeph/49929
อรุโณทัย
49939

18.30

18.36

http://gotoknow.org/blog/
phycicsconcept/49939
นาย นราวุธ ซื่อความซื่อ
49949

19.30

19.46

http://gotoknow.org/blog/
emotion/49949
moomiกะป้าบวม
49959

20.30

20.46

http://gotoknow.org/blog/
laipilai/49959
นางสาว พิไล อุปัญ
49969

21.30

21.48

http://gotoknow.org/blog/
skuikratoke/49969
สิริพร กุ่ยกระโทก
49979

22.30

22.24

http://gotoknow.org/blog/
learningsociety/49979
มสช
49989

23.30

22.52

http://gotoknow.org/blog/
pacharas/49989
last life
49999

24.30

 -

 -  -
50000

24.30

23.47

http://gotoknow.org/blog/
kitiwaraya2/50000
กิติวรญา - รัตนมณี

  

    จะเห็นว่า ช่วงเวลาประมาณ 17.00-22.00 จะมีบันทึกใหม่เกิดขึ้นประมาณ 10 บันทึก/ชั่วโมง แต่ช่วงเวลาประมาณ 22.00-24.00 น. จะมีบันทึกเกิดขึ้น 15 บันทึก/ชั่วโมง

    และที่สำคัญ ตัวเลขบันทึกที่ผมตามอยู่คือ 49999 จนถึงขณะนี้เวลา 9.30 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2549 ยังมิได้ตีพิมพ์ออกมา คือยังอยู่ในสถานะไม่แสดงบันทึกต่อผู้อื่น ซึ่งก็คือ Postlock นั่นเอง...

(หมายเหตุ บันทึกของผมยังไม่ตีพิมพ์ จนกว่าจะพบบันทึก 49999 ซึ่งก็คือ Postlock นั่นเอง...และเจ้าของบันทึก 49999...อย่าได้เคืองนะครับ ถือว่าเป็นการลปรร. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ)

**********************************