การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

จะต้องมีการบูรณาการการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการความรู้เข้าด้วยกัน

                ผมได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ให้บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(บูรณาการ) หรือNew Public Administration : NPA ให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมผู้บริหารระดับต้นของกระทรวงสาธารณสุข(ผบต) เป็นรุ่นที่ 2 เมื่อ 11 กันยายนที่ผ่านมา

                 ผมได้นำเสนอให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการบริหารจัดการที่สอดรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทำให้การบริหารภาครัฐต้องมีการปรับตัวเข้าสู่แนวใหม่ แนวคิดและคุณค่าของNPA และได้นำเสนอการบริหารจัดการที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 9 เรื่องด้วยกันคือคุณธรรม ความขัดแย้ง วิกฤติการณ์ ความรู้ กลยุทธ์ นวัตกรรม คุณภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และธรรมาภิบาล

                 ทั้งนี้ผมได้สรุปประเด็นสำคัญๆไว้ 3 เรื่องที่จะต้องนำเข้ามาบูรณาการกันคือการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (รวมเอาการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแผนงานโครงการและระบบงบประมาณแบบแผนงานหรือPBBS) การบริหารเชิงคุณภาพ (ที่เป็นการทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงใจลูกค้า มีการบริหารความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ประสบการณ์ของลูกค้า) และการบริหารจัดการความรู้ (ซึ่งจะรวมเอาการบริหารสารสนเทศ การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคน)

                ใช้เวลาบรรยาย 3 ชั่วโมง ซึ่งผมคิดว่าน้อยเกินไป ที่จะลงรายละเอียดได้มากนัก

                 ความรู้เหล่านี้ ผมได้มาตอนเรียนปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ซึ่งขณะเรียนก็ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาลเลย จึงพิสูจน์ได้ว่าเป็นหลักการที่นำมาใช้ได้ประโยชน์จริง ต้องกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

<div><div><h5 align="center"><font color="#0000ff">ลิงค์</font> <a href="/post/tag/goodnews" target="_blank">ชุมชนข่าวดี</a></h5></div></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 49783, เขียน: 12 Sep 2006 @ 21:25 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

seangja
IP: xxx.121.40.122
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์ช่วยค่อยๆเล่าถึงNPA และPMQAว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างจะได้ไหมคะ...ตอนนี้ที่ทำงานเพิ่งเริ่มทำPMQAอยู่ค่ะ... ดูจากประเด็นที่อาจารย์พูดถึงก็เห็นด้วยว่าถ้าการทำงานของระบบส่วนราชการมีการบรูณาการทั้งสามส่วน(คือมีทั้งการสร้างให้เกิดผลงานที่ดีและถูกใจ มีการประสานงานและบริหารงานที่มีศักยภาพโปร่งใส ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนทำงาน)แม้ตอนนี้ในความเห็นส่วนตัวอาจจะยังรู้สึกเหมือนเป็นภาพฝันอยู่อย่างมาก...แต่เมื่อมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผลประโยชน์ทั้งของราษฏร์และของหลวงย่อมดีกว่าที่เป็นอยู่นี้จริงๆ....แต่(อีกแล้ว)จะมีวิธีการ/กลยุทธ์อะไรดีๆที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่สามารถประคองตัวให้รอดพ้นอันตรายทางด้านอารมณ์จิตใจของคลื่นลมแห่งกระแสเชี่ยวกรากของระบบRBMที่ไม่สอดคล้องหรือยืดหยุ่นกับสภาพความเป็นจริงขององค์กรได้บ้าง

เขียนเมื่อ 

จะพยายามหาเวลามาเล่าให้ฟังครับ RBMใช้ประโยชน์ได้จริง เพียงแต่ใช้ให้เป็นครับ หากใช้ไม่เป็นก็อาจเป็นภาระมากเกินไป

ธีระพงศ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากให้อาจารย์เล่าถึงปัญหาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในปัจจุบันหน่อยครับ

แม้ว
IP: xxx.53.7.177
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่