เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับดทรศัพท์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาถามว่าการนำภาพพระบรมวงศานุวงศ์และตราสัญญลักษณ์ของสำนักพระราชวังมาวางไว้ที่ในเว็บไซค์ ต้องขออนุญาตรึเปล่า จึงตอบไปว่าตามที่เคยปฏิบัติมา ถ้าจะนำใส่ไว้ในหนังสือ ต้องขออนุญาตสำนักพระราชวัง ส่วนเว็ปไซค์ เป็นเรื่องใหม่ ไม่ทราบจริงๆ พอดี ทางคณะมีโอกาสติดต่อสำนักพระราชวัง เนื่องจากจะนำตราฉลองครองราช 60 พรรษา ขึ้นปกวิทยาสารทันตแพทย์ มข. จึงถามเรื่องเว็ปไซค์ ได้รับคำตอบว่าต้องขออนุญาตค่ะ และเจ้าหน้าที่แนะนำให้ถามรายละเอียดจากกองข่าว สำนักพระราชวัง ค่ะ เป นความรู้อีกอย่างค่ะ