จากแนวคิด "ชุมชนข่าวดี" ใน gotoknow.org ของท่านอาจารณ์หมอวิจารณ์ ขอตั้งเป็น planet/goodnews โดยช่วยกันระดมความคิดผ่านบล็อก Gotoknow นี่แหละ ที่เรียกว่า "ข่าวดี" นั้น เป็นข่าวทำนองความสำเร็จในการทำงานของใครก็ได้ นำมาเล่าสู่ โดยในบันทึกขอให้เล่าว่าข่าวดีนั้นมีผลดีอย่างไร ดีต่อใคร ใครเป็นผู้ทำหรือร่วมกันทำ ถ้าจะติดต่อคนที่เป็นแกนนำของเรื่องนั้นติดต่อได้ที่ไหน เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไรปัจจุบันยังมีการปฏิบัติเรื่องนั้นอยู่หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีรูปประกอบด้วย ก็ยิ่งดี.....
                  เมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับ  ดร.แจน ว่าเราจะต้องเปิด blog ใหม่เพื่อเขียนเล่าข่าวดีกันหรือเปล่า สรุปว่า ไม่ต้องนะคะ แต่เราต้อง ใช้ป้าย (tag) ของบันทึกข่าวดีในบล็อกที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ด้วยคำว่า     goodnews  ข่าวดี ค่ะ และสามารถดูบันทึกต่างๆ ที่ร่วมกันบันทึกข่าวดีด้วยการดูที่ลิงค์รวมบันทึกเฉพาะสำหรับป้ายนั้นๆ (ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะ จะรีบทำให้ด่วน)
http://gotoknow.org/post/tag/goodnews

http://gotoknow.org/post/tag/ข่าวดี

ล่าสุด ดร.แจน แจ้งว่าน่าจะทำเสร็จวันนี้ค่ะ ....ช่วยกันเขียนช่วยกันเล่านะคะ....ข่าวดีจะได้กระจายไปสู่ผู้คนแทน.....มองเห็นเป็นความสวยงามประดับใจ...และสังคม....