ที่ไหนก็ได้...ถ้าใจต้องการ....

ที่ไหนก็ได้...ถ้าใจต้องการ.....ทำ

 

ทุกๆ วันพฤหัสทั้งเจ้าหน้าที่ ญาติ ผู้ป่วย จะรอการใส่บาตรด้วยใจจดจ่อ

 

 

 

พวกเรานิมนต์พระสงฆ์มาโปรดญาติโยม ที่หอผู้ป่วย

 

 

 

 สำหรับวันนี้......ด้วยเหตุบางประการ

พระท่านจึงมารับสังฆทานจากพวกเรา ที่ริมทางเดินเข้าหอผู้ป่วย

 

 

ได้บรรยากาศและความรู้สึกไปอีกแบบ

    ไม่มีพรมนุ่มรองนั่ง

ไม่มีเสื่อปูกันเปื้อน

มีแต่ใจ.....................ศรัทธา

 

อยากทำ.......

 

 

การทำบุญ..................

                การทำดี...................................

ทำที่ไหนก็ได้...............ตามแต่ใจปรารถนา

 

 

  26 ก.ค. 55

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปัน..งานความเห็น (8)

สุข สะอาด สงบ พบธรรมทาน

ขอบคุณคะ.....

บังมาเยี่ยมเป็นคนแรก............

วันก่อนยังคุยกับคุณกุ้งอยู่เลยว่าช่วงหลังพวกเราห่างหายจาก G2K มาก

ในขณะที่หลายคนยังเหนียวแน่น ที่เห็นเด่นชัด ก็มีบังคนหนึี่งคะ ที่ยังคงสมำ่เสมอในการบันทึก

 

เขียนเมื่อ 

ทำบุญด้วยใจได้ใจที่เป็นสุขจริงๆนะน้องกระติก

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

มหา ขอทำบุญด้วยคน

เป็นโอกาสอันดีคะพี่กีร์

โอกาสที่เปิดให้เราได้ทำบุญ

ตอบสนองด้านจิตใจ ทั้งของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาตื

ทำบุญได้บุญคะ พี่มหา

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาบุญนำหลายๆ เด้อครับ

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาด้วยครับ เยี่ยมมากกิจกรรมนี้