ความเห็น 2674516

ที่ไหนก็ได้...ถ้าใจต้องการ....

เขียนเมื่อ 

สุข สะอาด สงบ พบธรรมทาน