บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ใส่บาตร

เขียนเมื่อ
700 16 12
เขียนเมื่อ
448 12 3
เขียนเมื่อ
2,382 17 23
เขียนเมื่อ
1,870 26
เขียนเมื่อ
37,728 2 13
เขียนเมื่อ
1,642 12