ความเห็น 2675181

ที่ไหนก็ได้...ถ้าใจต้องการ....

เขียนเมื่อ 

เป็นโอกาสอันดีคะพี่กีร์

โอกาสที่เปิดให้เราได้ทำบุญ

ตอบสนองด้านจิตใจ ทั้งของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาตื