ความเห็น 2674635

ที่ไหนก็ได้...ถ้าใจต้องการ....

เขียนเมื่อ 

ทำบุญด้วยใจได้ใจที่เป็นสุขจริงๆนะน้องกระติก

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ