ความเห็น 2674520

ที่ไหนก็ได้...ถ้าใจต้องการ....

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ.....

บังมาเยี่ยมเป็นคนแรก............

วันก่อนยังคุยกับคุณกุ้งอยู่เลยว่าช่วงหลังพวกเราห่างหายจาก G2K มาก

ในขณะที่หลายคนยังเหนียวแน่น ที่เห็นเด่นชัด ก็มีบังคนหนึี่งคะ ที่ยังคงสมำ่เสมอในการบันทึก