Lo nga-Batt (Battery Life Extender)

น้ำยายืดอายุ แบตเตอรี่รถยนต์

 

                        เพิ่มอายุ แบตเตอรี่รถยนต์ ใหม่ ต่ออายุ แบตเตอรี่ รถยนต์เก่า แก้ปัญหาต่าง ๆ ของแบตเตอรี่รถยนต์

                 ลองกาแบตเป็นสูตรน้ำยาเคมีที่ไม่ใช่กรด ที่ไม่เพียงแต่หยุดการสึกหรอกัดกร่อนใน แบตเตอรี่รถยนต์ แต่ยังยืดอายุการใช้งาน สูตรเฉพาะของลองกาแบตใช้ได้ดีและให้ผลลัพธ์อย่างดียิ่งต่อ lead acid batteries ทุกชนิด (แบตเตอรี่รถยนต์ รถบรรทุก, รถแทรกเตอร์, มอเตอร์ไซค์, ฟอร์คลิฟท์, รถบัส, เรือ, รถกอล์ฟ, deep cycle battery แบตเตอรี่ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมม โทรคมนาคม  back up batteries)

ลองกาแบตลดเกลือซัลเฟทที่สะสมอยู่บนแผ่นธาตุและป้องกันไม่ให้เกิดเกลือซัลเฟทเกิดขึ้นอีก

 

  ลองกาแบต สามารถฟื้นฟูสภาพ 3 ใน 4 ของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ทิ้งแล้ว เพราะแบตเตอรี่รถยนต์ที่หมดอายุก่อนเวลาอันควร สามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม หลังจากที่สภาพของเกลือซัลเฟทถูกกำจัดไป ไม่มีสิ่งใดที่แก้ปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ได้รวดเร็วแน่นอนและง่ายเท่ากับ ลองกาแบต สูตรน้ำยายืดอายุแบตเตอรี่รถยนต์   (75% ของแบตเตอรี่ที่เสียมาจากปัญหาของเกลือซัลเฟท ซึ่งลองกาแบตช่วยได้ อีก 25% มาจากสาเหตุอื่นเ เช่น ความร้อน แผ่นธาตุสึกกร่อน การสั่นสะเทือน เปลือกแบตบวม เป็นต้น)

 

ลองกาแบต ป้องกันการเกิดเกลือซัลเฟทไปพอกพูนแผ่นธาตุในแบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งเป็นมะเร็งร้ายทำให้อายุแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านสั้นลง สูตรน้ำยาเคมีของลองกาแบตจะยืดอายุและเพิ่มพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ของท่าน โดยอัตโนมัติ

 

  ลองกาแบต ชุบชีวิตใหม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์เก่าของท่าน

                 ลองกาแบต ทำลายเกลือซัลเฟทที่เกิดจากการใช้งานไปสะสมเป็นผลึกบนแผ่นธาตุ และฉนวนเพื่อให้แบตเตอรี่รถยนต์กลับมาทำงานตามสภาพปกติ

ลองกาแบตลดปัญหาต่างๆ ของแบตเตอรี่รถยนต์

 

-           ควบคุมการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่

 

-           ปกป้องรักษาแบตเตอรี่ต์ใหม่ ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 

-           เพิ่มพลังแสงสว่างให้ดวงไฟสูงขึ้น 25%

 

-           ลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่

 

-      ฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ที่เสื่อมจากการเกิดเกลือซัลเฟทพอกพูนบนแผ่นธาตุ

 -    ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยน อัลเทอเนเตอร์, เร็กกูเรเตอร์ และหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ