โครงการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา"


การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)การศึกษาวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เป็นโครงการศึกษาที่ใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ กีฬา ผ่านแนวทางการระดมความคิดเห็นและการวางแผนร่วมกัน ประกอบการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยมีอยู่ของภาคการท่องเที่ยวและ กีฬา เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬารองรับการเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็นคู่มือเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา นำไปปรับใช้ และปฏิบัติ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาร่วมกัน เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เป็นเลิศ มีมาตราฐาน สอดรับการเปิดเสรีประชสคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย ๑.ได้รับรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและ กีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ตามแนวทาง ๑.๑.Where are we ? ๑.๒.Where do we want to Go? ๑.๓.How to do it? ๑.๔.How to do it successfully? ๒.ได้นำผลงานการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของภาคการท่องเที่ยว และการกีฬา สำหรับการเตรียมการเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมั่นคงและสง่างาม โดยเน้นการกำหนดทิศทางที่เป็นมาตราฐานสากล และการพัฒนาบุคลากรใน ๓ ด้าน คือ ทักษะ(Skill) ความรู็ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude)

การศึกษาวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เป็นโครงการศึกษาที่ใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ กีฬา  ผ่านแนวทางการระดมความคิดเห็นและการวางแผนร่วมกัน ประกอบการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยมีอยู่ของภาคการท่องเที่ยวและ กีฬา เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬารองรับการเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็นคู่มือเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา นำไปปรับใช้ และปฏิบัติ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาร่วมกัน เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เป็นเลิศ มีมาตราฐาน สอดรับการเปิดเสรีประชสคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

๑.ได้รับรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและ กีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ตามแนวทาง

๑.๑.Where are we ?

๑.๒.Where do we want to Go?

๑.๓.How to do it?

๑.๔.How to do it successfully?

 

๒.ได้นำผลงานการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของภาคการท่องเที่ยว และการกีฬา สำหรับการเตรียมการเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมั่นคงและสง่างาม โดยเน้นการกำหนดทิศทางที่เป็นมาตราฐานสากล และการพัฒนาบุคลากรใน ๓ ด้าน คือ ทักษะ(Skill) ความรู็ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude)

หมายเลขบันทึก: 494876เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2012 14:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2012 17:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

นำผลการวิจัย ไปแก้ไขข้อขัดข้อง เกิดโอกาสการพัฒนา ต่อยอด ต่อไป

ขอบคุณสำหรับบทความดีดีนี้นะคะ

ผมการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณืแล้วครับ ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มอบให้เจ้าของโครงการ "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ติดตามอ่านไดจากบันทึกเลขที่ 506660, 506663, 506668,506674,506677

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี