GotoKnow.org ชุมชนเสมือนที่ผู้คนมาอยู่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผ่านเรื่องเล่าถ่ายทอดผ่านบล็อก ผู้คนมากหน้าหลายตาผ่านมาผ่านไปในสังคม GotoKnow บ้างก็เพียงเข้ามาอ่าน บ้างก็ร่วมฝากข้อคิดเห็น บ้างก็เข้ามาร่วมบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้างก็อยู่กันนานจนรู้จักกันดี บ้างก็มาแค่เดี๋ยวเดียว จะเปรียบไป GotoKnow ก็เป็นเหมือนชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ขนาดใหญ่บนสังคมอินเตอร์เน็ตที่เติบโตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ณ จุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชน GotoKnow การกำหนดกฎระเบียบกติกามารยาทและจริงจังต่อการต้องเคารพในกฎระเบียบเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น หลักมารยาทในการเขียนบล็อก นโยบายในการเข้าใช้ระบบ แนวทางการเขียนบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ ล้วนแต่เขียนขึ้นเพื่อนำผู้คนในชุมชนเข้าสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ การร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และคลังความรู้แนวปฏิบัติของประเทศ

จากกฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกเขียนไว้บ่งบอกให้ผู้คนในชุมชนได้รับรู้ การสร้างตัวอย่างและการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจจากผู้ดูแลชุมชนและจากผู้คนในชุมชนที่เป็นตัวอย่างเกิดเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตและปฏิบัติตามในหมู่คนมากและขยายผลออกไปเรื่อยๆ พร้อมๆ กับชุมชนที่เริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

และอีกสิ่งหนึ่งที่พัฒนาเติบโตไปพร้อมกับชุมชน GotoKnow คือ “วิถีการอยู่ร่วมกัน” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คนในชุมชนปฏิบัติและบ่งบอกออกมาทางภาษาเขียน โดยละทิ้งไว้ซึ่งการแสดงอากัปกิริยาท่าทางและสีหน้า ดังจะเห็นได้จาก คำศัพท์ที่ร่วมกันใช้ รูปแบบการบันทึก แนวทางการร่วมเขียนแสดงข้อคิดเห็น การร่วมช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดแผกจากวิถีการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น อันล้วนแสดงเจตนาความต้องการในชุมชนอันเป็นที่รักและรักษาชุมชนให้คงอยู่

หลายท่านได้รับรู้และได้ร่วมสัมผัสวิถีการอยู่ร่วมกันใน GotoKnow ซึ่งเป็นไปในรูปแบบของความจริงใจและความเอื้ออาทรถ้อยทีถ้อยอาศัยตามแบบฉบับของกลุ่มผู้เริ่มต้น GotoKnow ที่เน้นไปทางด้านทักษะการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นบุคลิกของชุมชน GotoKnow ที่ถักทอสายใยแห่งความรู้และสายสัมพันธ์ความเชื่อใจของคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน

วิถีการอยู่ร่วมกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยในสังคมเสมือน GotoKnow ดูจะเป็นที่ยืนยันจากผู้คนที่อยู่มานานในสังคมนี้ว่า มีผลกระทบในทางบวกต่อชีวิตจริงของเขา ผลจากการฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิสัมพัทธ์ที่ผ่านเพียงทางข้อความแบบ Blog to Blog กลับปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนในโลกแห่งความเป็นจริงแบบ Face 2 Face ให้มีวิถีการอยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างในสังคมเสมือน

ปล. ดิฉันเขียนบันทึกนี้ไว้ในบล็อก Less is More เพราะอยากให้คนด้าน IT ที่ต้องพัฒนาและดูแลระบบจริงเข้ามาอ่านค่ะ เพราะอยากสื่อให้เห็นว่าการพัฒนาระบบได้ดีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ การดูแลชุมชนเสมือนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้เช่นกัน