ช่วงนี้งานผู้เขียนยุ่ง แต่มีความสุขดี ตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน www.classstart.org เพื่อตรวจงานนิสิตที่ผู้เขียนสอน  ปัญหาของการสอนเขียนส่วนใหญ่พบว่า นิสิตไม่แม่นเรื่องความสอดคล้องของกริยากับประธานซึ่งในภาษาอังกฤษเรื่องว่า Subject and verb agreement

          ลองดูงานที่นิสิตเขียนนะครับ หัวข้อคือ ให้เขียนบรรยายลักษณะบุคคลที่นิสิตชอบในหนังสือ Text book  ของนิสิตคือ หัวข้อ Describe a famous person (อธิบายลักษณะบุคลมีชื่อเสียง) มีตัวอย่างลักษณะการบรรยายดังนี้

 


Large_ku852.1


 

      She’s/He’s    very tall/short/medium height

      She’s/He’s    wearing glasses/ a jacket

      She’s/He’s    long hair/short hair

 
 นิสิตผู้เขียนคนหนึ่งเขียนบรรยายลักษณะของดารานักแสดงชื่อปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ (แต่ผู้เขียนไม่รู้จัก ฮา เพราะไม่ชอบดูโทรทัศน์) นิสิตเขียนว่า

 

I like Pakorn Chatbriruk. He nickname is Boy. He's a actor. He was born on August 20,1984.He likes to play football. He like blue color. …..

 


 (ปล.ตอนนิสิตเขียนนั้นยาวกว่านี้แต่ผู้เขียนยกมาอธิบายแค่นี้ก่อน อธิบายทั้งหมดไม่ไหว …เฮ้อ…)

 ผู้เขียนอธิบายใน www.classstart .org ของนิสิตว่า คำว่า He nickname is Boy. ควรเป็น His nickname is เพราะ His เป็น possessive adjective

 

 ต่อมาคำที่ผิดคือ ต้องแก้เป็น He is an actor. เพราะคำว่า actor (ดารานักแสดงผู้ชาย นักแสดงหญิงเรียกว่า actress) ขึ้นต้นด้วยสระ(a,e,i,o,u) คำนำหน้านามต้องเป็น an

 

 คำสุดท้ายคือ He likes blue.  คำว่า He likes คำว่า like เติม s เพราะประธานเป็นบุรุษที่ 3 ในเหตุการณ์ปัจจุบันกริยาต้องเติม s และไม่ต้องมีคำว่า color ซ้ำอีกเพราะblue ก็คือสีอยู่แล้ว  มีสอนตอน 6.30 น.เย็นนี้เลิกเกือบ20 น.แล้วจะมาเขียนเพิ่มเติมนะครับ…

 สงสัยผู้เขียนสอนยากนิสิตเกินไป นิสิตผผู้เขียนดมยาดมเลย ฮ่าๆ  ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน…ขอบคุณข้อมูลจาก

 

http://www.grammarbook.com/grammar/subjectVerbAgree.asp

 

http://www.englishclub.com/grammar/adjectives-determiners-possessive.htm