ใกล้จะทำงานครบรอบอีกหนึ่งปีแล้ว ปีที่ผ่านมาสอนให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงงานและคน แม้จะล้มลุกคลุกคลานไปบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วก็พอใจในระดับหนึ่ง

 ในยามที่งานล้มแต่คนไม่ล้มแรงเท่าไหร่ เพราะมีอีกสองด้านแห่งชีวิตที่ช่วย พยุง ประคับประคอง และ ปลุกปลอบ สองสิ่งที่ว่านี้คือ ครอบครัว/บ้าน และ มิตรสหาย

หากเปรียบชีวิตเหมือนรูปสามเหลี่ยม ก็คงจะต้องมีมุมฉากสามด้านเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมนั้นจึงจะสวยงาม

ปีที่ผ่านมาหลายเรื่องราวและสถานการณ์สอนให้เราต้องกลับมาทบ ทวนถึงวิถีการใช้เวลาและชีวิตของตน

 พบว่า ยังให้ความสมดุลกับบางมุมของชีวิตน้อยไปและให้บางมุมมากไป จึงตั้งใจที่จะปรับปรุงใหม่เรียนรู้ที่จะปรับเวลาและความใส่ใจเสียใหม่...

ตั้งใจที่จะมีความสุขกับคนที่ใกล้ชิดและไว้วางใจได้ให้มากขึ้น หาโอกาสอยู่ร่วมทำกิจกรรมและมีความสุขกับเขาเหล่านั้นให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

อยู่กับครอบครัวที่น่ารัก และผองเพื่อน

 

ปล.หาภาพแสดงตอนอยู่อย่างมีความสุขกับมวลมิตรไม่ได้ แต่เห็นภาพนี้ได้อารมณ์และสภานการณ์จำลองที่คล้ายๆกัน ก็เลยเอามาลงไว้ด้วยความระลึกถึง......