วันที่ 6 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา มีการประกาศผล software ที่ส่งเข้าประกวดในงาน bangkok ict 2006 โดยมีผู้ส่งผลงานประมาณ 150 โครงงาน สำหรับซอร์ฟแวร์การจัดการความรู้ชื่อ GKM หรือ Global Knowledge Management ที่ผมส่งเข้าประกวดได้รับรางวัล Popular Vote จากมีผู้ชมงานช่วงวันที่ 2-6 สิงหาคม 2549

ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทดลองใช้ software gkm ได้ฟรีที่ www.demingnet.com