ประกาศชั้นเรียน 10กันายน 49

dr.kridsada
การนำเสนองานวิจัยด้วย powerpoint

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันายน 49 ให้นักศึกษาส่งเอกสารและเตรียมสื่อดังนี้

1.(ร่าง)เอกสารประกอบการนำเสนอ 3 บทที่จะใช้แจกในวันเสาร์ที่23 กันยา ฉบับสมบูรณ์ 1 สำเนา

2.(ร่าง)powerpoint ที่ใช้นำเสนอ สรุปสาระสำคัญของทั้ง 3 บท ความยาว 10-15 นาที 

กิจกรรมของวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 49 เป็นดังนี้

การทดลองนำเสนอ

    1.ให้นักศึกษาทุกคนเข้าชั้นเรียน ตามเวลาในตารางเรียน

    2.จัดระบบการนำเสนอและลงทะเบียนผู้นำเสนอวันที่ 23 

    3.ให้ทดลองนำเสนอคนละ 15 นาที

    4.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนออาจารย์

กิจกรรมของวันเสารที่23 กันยายน 49 เป็นดังนี้

การขอเสนอให้กรรมการสาขาอนุมัติหัวข้อ 

    1.ให้นักศึกษาแต่ละคนเสนอเอกสาร 6 สำเนาแก่อาจารย์ 6 ท่าน

    2.ให้นำเสนอเรียงลำดับตามกำหนดการที่จัดไว้ คนละ 15 นาที

    3.ฟังcomments จากวิทยากร 6 ท่าน

กิจกรรมของวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 49 เป็นดังนี้

การแต่งตั้งประธานควบคุมวิทยานิพนธ์

     1.สาขาจะแต่งตั้งประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้การอนุมัติหัวข้อแล้ว

     2.หัวข้อที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้รอการจัดประชุมแบบนี้ในภาคเรียนต่อไป

    2.ให้นำเสนอเรียงลำดับตามกำหนดการที่จัดไว้ คนละ 15 นาที

    3.ฟังcomments จากวิทยากร 6 ท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549

คำสำคัญ (Tags)#กฤษดา

หมายเลขบันทึก: 49261, เขียน: 10 Sep 2006 @ 09:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)