ข่าวดีจาก นสพ.

        ผมพยายามหาข่าวดีจาก นสพ. มาลงเป็นตัวอย่างแก่ planet/goodnews      โดยมีเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นเรื่องข่าวความรู้ปฏิบัติ  มีตัวละครจริงที่ผู้อ่านติดตามไปขอเรียนรู้เพิ่มเติมได้    ไปพบใน นสพ. เทคโนโลยีชาวบ้าน  อ่านได้ที่นี่

        ที่จริงนี่เป็นข่าวทุติยภูมิ     ผมไม่ได้สัมผัสเรื่องราวด้วยตนเอง    ถ้าใครมีข่าวดีปฐมภูมิมาเล่าจะยิ่งดี    ข่าวดีปฐมภูมิ คือข่าวดีที่ผู้เล่าทำ หรือประสบด้วยตนเอง

        ผมอ่านข่าวนี้แล้วมีข้อสงสัย ๒ ข้อ

           ๑. ถ้าปลูกแบบอินทรีย์ จะดีไหม

           ๒. ถ้าแห่ปลูกตามๆ กันมากๆ จะทำให้ราคาตกไหม 

       ผมมองว่า ผู้ริเริ่มมะละกอพันธุ์นี้ได้ทำ personal KM มาอย่างดี  น่าสนใจมาก  ติดต่อได้ที่ คุณมณีรัตน์ รื่นใจชน บ้านเลขที่ 69/3 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิจารณ์ พานิช