เช้าวันนี้ คุณป้า เพื่อนของแม่ มาที่บ้านเพื่อมาเก็บต้นสมุนไพรที่ขึ้นอยู่มากมายในสวนบ้านผม

ป้าเขาเก็บสมุนไพรได้เยอะ  บอกผมว่า สมุนไพรชนิดนี้ ดีอย่างไร?? ใช้อย่างไร?  พร้อมอ้างอิงบุคคลที่ใช้สมุนไพรชนิดนี้รักษาประสบความสำเร็จ...(หาย ทุเลา)

ต้นพืชต้นเล็กๆ ที่ผมเห็นจนชินตา ในสวนบ้านผม ....ผมไม่เคยสนใจ มองว่าเป็นวัชพืชที่ผมต้องคอยกำจัดทิ้ง อยู่เรื่อยไป

เหตุการณ์คุณป้า กับการเก็บสมุนไพร  ที่บ้านผมวันนี้ ...

ทำให้ผมนึกถึง...การหันมามอง ของดีที่อยู่ใกล้ตัว ที่เราอาจละเลย ไม่เห็นค่า

ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ เพื่อนรัก และคนดีๆที่เข้ามาในชีวิต สิ่งที่พวกเขาพยายามหยิบยื่นให้เรา เป็นสิ่งดีๆ อาจเป็นเรื่องเล็กๆ แต่หลายครั้งที่เราเพิกเฉย หรือ ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร 

ต้องฝึกตนเองเป็นคนละเอียดอ่อนให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กน้อยมากกว่านี้ ฝึกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น... 

จริงแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุด...

  • อยู่ในตัวเรา (วิธีคิด) ต้องฝึกคิดในแง่บวก และละเอียดอ่อนกับชีวิตมากขึ้น
  • ใกล้ตัวเรา (คนรอบข้าง) ที่คอยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเรานี่เอง ต้องใส่ใจและดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกัน

         รวมทั้งมวลมิตรใน Gotoknow ที่เป็นคนใกล้ตัวของผม<blockquote><blockquote><p>
</p></blockquote></blockquote>