เช้าวันที่เก้ากันยายนฉันตื่นขึ้นมาแต่เช้าและพำยายามเรีบยนรู้การเขยนบล็อกเพราะเพื่อนสาวแนะนำให้เขียน